Gå til hovedindholdet

Gode tips når du søger udbetaling til miljøteknologi 2016 - kvægstalde

Du kan få dine penge hurtigere, hvis din ansøgning om udbetaling er korrekt. Vi har derfor samlet en række tips til dig, der skal søge om udbetaling af tilskud fra ordningen kvægstalde under miljøteknologi 2016.

Publiceret 18. maj 2018

Når du søger om udbetaling til miljøteknologi 16 kvægstalde, kan vi hurtigere udbetale dit tilskud, hvis din ansøgning er udfyldt korrekt. Derfor har vi samlet en række tips til, hvad du kan gøre for at få din ansøgning hurtigt igennem.

 • Husk altid at tjekke igennem, at vilkårene i tilsagnet er opfyldt, inden du indsender din anmodning om udbetaling. Vilkårene står i det tilsagnsbrev, du har modtaget.
 • Du skal være opmærksom på, at det går hurtigere, hvis der ikke er nogen ændringer i forhold til det oprindelige tilsagn. Du skal selvfølgelig stadig indsende nødvendige ændringer. Nødvendige ændringer er fx projektforlængelser eller projektændringer. Husk at vi skal godkende ændringerne, før du kan gå i gang med at foretage dem.
 • Skriv kun nødvendige bemærkninger, da bemærkninger altid medfører ekstra sagsbehandlingstid. Omvendt kan de rigtige bemærkninger betyde, at du undgår ekstra høringer, og dermed bliver sagsbehandlingstiden samlet set kortere.
 • Det er vigtigt, at du overholder de gældende regler for skiltning og brug af logoer. Du skal vedhæfte et billede af dit skilt til din ansøgning sammen med de øvrige bilag.
  Læs mere reglerne for skiltning i vejledningen. 
  Du kan også finde information på denne side om skiltning

Særligt om fakturaer og betaling

 • Inden du sender din faktura, så tjek, om den er udspecificeret på nøjagtig samme måde som i det tilsagn, du har fået. Hvis du i tilsagnet fx har udspecificeret et beløb til maskine X og et beløb til installation, skal fakturaen have de samme omkostningsarter.
  Hvis der ikke er overensstemmelse mellem tilsagn og faktura, er vi nødt til at sende det i høring hos dig. Det gælder både ved rate og ved slutudbetaling.

 • Hvis du indsender en faktura, som henviser til en aftale, tilbud, ordre eller lignende, skal du ud over fakturaen indsende det, fakturaen henviser til. Du vedhæfter det sammen med fakturaen i din ansøgning.

 • Husk også at indsende betalingsdokumentation, og vær opmærksom på, at oplysninger i fx faktura og bankoverførsel stemmer overens.

 • Din faktura skal indeholde følgende oplysninger:
  • Fakturanummer, beløb og dato.
  • Fakturaen skal være udstedt til dig, som er tilsagnshaver.
  • Hvem modtager betalingen. Vi skal kunne se modtagers navn og kontonummer.
  • BetalingsID. 

 • Din betalingsdokumentation skal indeholde følgende oplysninger:
  • Det skal fremgå, at det er dig, som er tilsagnshaver, som har betalt fakturaen. Det kan du dokumentere ved at fremsende et detaljeret kontoudtog, hvor dit navn og bankens navn skal fremgå.
  • Leverandørens kontonummer skal fremgå af betalingen. Dette finder du fx på bankoverførslen.

Særligt om rimelige priser

På tidligere ordninger har du skullet dokumentere, at priserne på dit projekt var rimelige for at få tilskud. På Kvægstalde MT 2016 har vi indført faste priser, så du fik tilsagn om tilskud til den på forhånd fastsatte pris. Det var derfor ikke et krav, at du skulle indsende tilbud, da du søgte om tilsagn på denne ordning. Dette gælder for alle indsatsområder.

Men når du søger om udbetaling skal du stadig dokumentere, at du har overholdt reglerne i tilbudsloven, hvis dit bygge- og anlægsprojekt overstiger 300.000 kr.

Det kan du læse mere om her: 
Tips til at søge om udbetaling på dit projekt, som er omfattet af tilbudsloven

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til projekttilskud@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07


MENU