Gå til hovedindholdet

Genudsendt: Efteruddannelse autoriserede prøvetagere 2016

Efteruddannelse for autoriserede prøvetagere afholdes 19. maj 2016 hos NaturErhvervstyrelsen. Genudsendt pga. fejl i dato på tilmeldingsblanketten.

Publiceret 23. februar 2016

NB! Indbetaling skal ske ved bankoverførsel til NaturErhvervstyrelsens konto og ikke som tidligere udmeldt.

Indbydelse til Efteruddannelseskursus for autoriserede prøvetagere

NaturErhvervstyrelsen indbyder alle autoriserede prøvetagere til efteruddannelseskursus 2016. 

Kurset afholdes 19. maj 2016 hos

NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Mødesal K221

Mødet begynder kl. 10 og vil vare ca. til kl. 15. Der bliver serveret kaffe og frokost i løbet af dagen.

Medbring ”Instruks i prøvetagning af frø” til kurset.

Det er muligt at få indflydelse på hvilke emner, der bliver drøftet på kurset, ved at skrive forslag til emner eller problemstillinger på tilmeldingsblanketten.

Hvem skal deltage?
Autoriserede firmaprøvetagere. Kravene til efteruddannelse for autoriserede prøvetagere står i bilag 4 II punkt 5C i bekendtgørelserne for markfrø og sædekorn og i bilag 5 II punkt 5C i bekendtgørelsen for grønsagsfrø.


Autoriserede virksomheder kan selv at arrangere efteruddannelseskurser for deres egne autoriserede prøvetagere. Det betyder, at autoriserede firmaprøvetagere, ikke skal deltage i styrelsens efteruddannelseskursus, hvis det kan dokumenteres, at reglerne for efteruddannelse er opfyldt ved at deltage i virksomhedens eget efteruddannelseskursus.

Tilmelding og betaling

Tilmelding sker ved at udfylde og indsende vedlagte blanket.
Der er plads til flere tilmeldinger på samme blanket.

Vi skal have tilmeldingen senest den 25. april 2016.

Prisen for at deltage er 1.790 kr. pr. person. Beløbet er ikke momspligtigt. Tilmeldingen er gyldig, når der er betalt for kurset. Indbetaling kan ske ved bankoverførsel til NaturErhvervstyrelsens konto: 

  • Reg.nr. 0216  Konto nr. 4069167470

Ved indbetaling skal følgende oplyses:

  • Deltagerens navn og denne tekst ”akt. 53424/sted 241”

Beløbet bliver ikke refunderet hvis kursusdeltager afmelder kurset efter tilmeldingsfristens udløb.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Planter & Landbrugslov, Planter på tlf. 33 95 80 00 eller planterlandbrugslov@naturerhverv.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon tlf. 41 89 25 07.


MENU