Gå til hovedindholdet

Frister for at indberette oplysninger om gødning forlænges

NaturErhvervstyrelsen udsteder en ny gødskningsbekendtgørelse for planperioden 2015/2016. I bekendtgørelsen forlænges forskellige frister, blandt andet fristen for at indberette gødningsleverancer.

Publiceret 17. oktober 2016

Bekendtgørelsen gælder for planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016. Landmændene skal foretage forskellige indberetninger til NaturErhvervstyrelsen i efteråret 2016 og foråret 2017, som vedrører den forudgående planperiode. NaturErhvervstyrelsen har besluttet at udskyde de frister for indberetning, som ligger i efteråret.

Bekendtgørelsen betyder blandt andet:

  • Gødningsleverandører og andre jordbrugere, der videresælger gødning, skal hvert år indberette oplysninger om kvælstofholdige gødningsleverancer i NaturErhvervstyrelsens indberetningssystem for leverandører. Fristen for at indberette leverancerne for planperioden 2015/2016 er den 31. oktober 2016.
  • Biogas-, forarbejdnings- og forbrændingsanlæg, der modtager gødning, skal indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem de har modtaget gødningen fra. Denne indberetning skal foretages senest den 31. oktober 2016.
  • Du skal indberette dit gødningsregnskab til NaturErhvervstyrelsen senest den 31. oktober 2016, hvis du i løbet af planperioden har afmeldt din virksomhed fra Register for Gødningsregnskab.
  • Hvis du har afmeldt din virksomhed fra Register for Gødningsregnskab i løbet af planperioden, fordi du overdrager din virksomhed til en anden, skal du give den nye ejer eller forpagter skriftlige oplysninger om forfrugt, kvælstofkvote og kvælstofforbrug. Denne opgørelse skal du normalt udarbejde senest en måned, efter din virksomhed er ophørt. Hvis din virksomhed er ophørt den 1. juli til den 31. juli 2016, skal du dog først udarbejde opgørelsen senest den 31. oktober 2016.
  • Hvis du i løbet af planperioden overdrager oplagret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, skal du normalt senest en måned efter overdragelsen opgøre din virksomheds ultimobeholdning af gødning på overdragelsestidspunktet. Hvis du overdrager gødningen den 1. juli til den 31. juli 2016, er fristen for at opgøre lagret den 31. oktober 2016.

De øvrige frister for indberetning er ikke ændret. Det betyder blandt andet, at du skal indberette dit gødningsregnskab for planperioden 2015/2016 til NaturErhvervstyrelsen senest den 31. marts 2017.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU