Gå til hovedindholdet

Forenklet høringsproces ved overdragelse af betalingsrettigheder

Betalingsrettigheder kan kun overdrages til aktive landbrugere, og modtageren skal være berettiget til grundbetaling eller slagtepræmier. Fremover sender vi færre høringsbreve om dette, og vi sender kun brevene en gang om året.

Publiceret 9. oktober 2017

Erfaringerne fra ansøgningsåret 2017 har vist, at vi kan forenkle kontrollen af, om erhverver af betalingsrettigheder opfyldte kravet om at være aktiv landbruger og berettiget til støtte. Vi har derfor justeret processen i forhold til Tast selv-service, så vi kun sender høringsbreve én gang om året. 

Alle overdragelser registreres med det samme

Når du sender et skema om overdragelse af betalingsrettigheder, modtager både overdrager og erhverver et registreringsbrev. I brevet skriver vi, at overdragelsen er registreret under forudsætning af, at erhverver opfylder kravet om at være aktiv landbruger og berettiget til at modtage støtte i 2018.

Når ansøgningsfristen er passeret, tjekker vi alle de modtagne overdragelser og sender høringsbrev til de erhververe, der ikke har sendt et Fællesskema. 

Hvis du ikke indsender Fællesskema 2018

Det er ikke et krav, at erhverver skal søge om grundbetaling eller tilmelde sig slagtepræmieordningen. Men hvis du ikke indsender Fællesskema 2018, modtager du efter ansøgningsrunden et høringsbrev, hvor du bliver bedt om at dokumentere, at du opfylder kravet om at være aktiv landbruger. Hvis du ikke kan dokumentere din landbrugsaktivitet, annullerer vi overdragelsen og eventuelle videreoverdragelser. 

Hvis du ikke opfylder kravet om at være aktiv landbruger

Har du fx købt en ejendom i 2017 og bortforpagtet hele landbrugsarealet, kan du som hidtil ikke få overdraget betalingsrettigheder. Du kan heller ikke få overdraget betalingsrettighederne og derefter overdrage dem videre til en forpagter. Det gælder stadig, at betalingsrettighederne skal overdrages direkte fra sælger til forpagter.  

Læs mere om krav til, at du skal være aktiv landbruger for at modtage betalingsrettigheder.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU