Gå til hovedindholdet

Forbedret ansøgningsrunde for målrettede efterafgrøder i 2018

Vi har lyttet til erhvervet og udviklet tilskudsordningen siden 2017, så der nu er et loft over tilskuddet, som svarer til behovet i de lokale områder. Vejledningen er nu i høring, og du kan se indsatsområderne i et vejledende kort.

Publiceret 22. november 2017

I 2018 er det igen muligt at søge tilskud til at etablere målrettede efterafgrøder. Læs og kom med bemærkninger til vejledningen, som nu er i høring på høringsportalen.

Se forslag til vejledningen på høringsportalen

Der er beregnet et samlet indsatsbehov for hele ordningen på cirka 114.000 hektar efterafgrøder i 2018, som du kan søge tilskud til.

Tilskud fordeles efter lokale behov

Vi har forbedret vores it-system, så vi i 2018 kan lukke for ansøgninger i et ID15-område, så snart vi har fået nok efterafgrøder i området. På den måde kan vi undgå, at der er områder, hvor det er muligt at søge flere efterafgrøder, end der reelt er behov for. Det betyder også, at efterafgrøderne bliver bedre fordelt i 2018, så risikoen for et krav om obligatoriske efterafgrøder bliver meget mindre end sidste år, hvis landbruget søger ind i ordningen.

I 2018 vil der kun være to ansøgningsrunder, og tilskudssatsen vil også i år være 700 kr. per ha.

Se kort over ansøgningsrunderne her

Vejledende indsatskort

Indsatsbehovet er fordelt i de områder, hvor der er behov for at reducere udledningen af kvælstof i 2018. Vi har igen i år udarbejdet et vejledende kort, der viser, hvor der er behov for målrettede efterafgrøder, og hvor stort behovet er.

Se vejledende kort over indsatsbehovet her

Lavere indsatsbehov i 2018

Overordnet set er det samlede indsatsbehov i 2018 lavere end i 2017. Det skyldes blandt andet, at de forventede effekter af andre forhold, der reducerer belastningen, fx etablering af vådområder, større høstudbytter, mindre landbrugsareal mv. er større i 2018 end i 2017. Der er derfor områder i 2018, som ikke længere har et indsatsbehov, men der er dog også områder, hvor indsatsbehovet er større end i 2017.

Vi vil i starten af december offentliggøre et elektronisk kort over indsatsbehovet og ansøgningsrunderne. Her vil du kunne se, om du har marker i et indsatsområde, og kan søge om tilskud. Du kan desuden se detaljerede oplysninger om de enkelte ID15-områder, som fx indsatsbehov og i hvilken ansøgningsrunde, du kan søge om tilskud. Kortene vil endvidere være tilgængelige i Internet Markort, når der åbnes for ansøgningsrunde den 1. februar 2018.

Hold øje med vores hjemmeside, som vi løbende opdaterer med information om målrettede efterafgrøder i 2018.

Find information om målrettede efterafgrøder her 


MENU