Gå til hovedindholdet

Følg vores anbefalinger til at indberette skovtilsagn

Hvis du følger vores anbefalinger til at indberette tilsagn under skovordningerne, medvirker du til en hurtigere sagsbehandling og en hurtigere udbetaling af tilskuddet.

Publiceret 13. april 2018

Tilsagn om privat skovrejsning givet i 2016 og 2017

Når du indtegner din mark i IMK, anbefaler vi, at du kopierer tilsagnspolygonen fra korttemaet ”Indberettet privat skovrejsning, ansøgt 2016”. Brug det marknummer, som står i tilsagnspolygonen. Husk, at du ikke skal udfylde skovsiden i fællesskemaet, men blot anmelde skovmarkene i markplanen med afgrødekode 578. 

Hvis du har fået tilsagnet i 2017, og du ikke kan se træerne på ortofoto endnu, skal du tegne marken så præcist som muligt inden 15. maj. Hvis du skal omfordele arealer efter ændringsfristen 15. maj, så er dette kun muligt inden for arealer, der allerede er anmeldt. Det betyder, at du ikke kan inddrage et nyt areal i din ansøgning efter ændringsfristen. 

Læs mere i faktaarket om skovtilsagn 

Skovtilsagn givet før 2016

Det er vigtigt, at:

  • indtegningen følger tilsagnets grænser, som det fremgår af det areal eller projektkort, som er godkendt af Miljøstyrelsen.
  • det indtegnede areal stemmer overens med de enkelte etaper, hvis tilsagnet er inddelt i flere etaper.
  • marknumrene i IMK følger listen over dine registrerede skovtilsagn, hvis du vil hente oplysninger ind på siden ”Skovtilsagn”. Du kan ændre marknummer i IMK, når du har hentet oplysningerne.
  • Oplysningerne i din oversigt over skovtilsagn er opdaterede senest 1. februar 2018. Du kan hente oversigten på fanen ”Lister” i Tast selv-service.   

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til: direktebetalinger@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU