Gå til hovedindholdet

Flere midler til etablering af løsdrift i farestalde

Landbrugs- og Fødevareministeren prioriterer 8 mio. kr. ekstra til 2016-ordningen af Etablering af løsdrift i farestalde. Der har været stor interesse for ordningen, og med de ekstra midler får alle ansøgere mulighed for at få støtte.

Publiceret 18. maj 2017

Der var stor interesse for farestaldsordningen i 2016.  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fik 23 ansøgninger for i alt 25 mio. kr. Vi havde oprindeligt afsat 17 mio. kr. til ordningen. Derfor har Landbrugs- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen bevilliget 8 mio. kr. ekstra til farestaldsordningen. De ekstra midler betyder, at vi kan imødekomme alle de ansøgninger, der opfylder kravene til ordningen.

Vi forventer ikke, at sagsbehandlingstiden vil blive påvirket af, at alle ansøgere får mulighed for at få støtte.  

Farestaldsordningen var åben for ansøgninger fra den 1. november 2016 til den 17. januar 2017. I den periode kunne svineproducenterne søge om tilskud til at etablere løsdrift i farestalde – enten til ny- eller ombygning af stalde – og der har været stor interesse for ordningen.

Skal sikre bedre dyrevelfærd for svin

Farestaldsordningen er en del af Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin fra juni 2014, som har det mål at 10 procent af diegivende søer skal gå i løsdrift i farestalden i 2020. Søer opstaldes ca. 1 uge før forventet faring i farestien og bliver der frem til pattegrisene afvænnes. I en faresti med løsdrift kan soen frit bevæge sig rundt i stien før og mens pattegrisene dier. Det er dog muligt at benytte beskyttelsesbøjler i nogle dage lige omkring faring i såkaldte kombi-stier, som vi også yder støtte til. Om dine søer har gået i løsdrift i farestalden er også del af dyrevelfærdsmærket, som snart bliver introduceret.

Læs mere om det frivillige dyrevelfærdsmærke

Ordningen åbner igen i 2018

Du får mulighed for at ansøge om tilskud til etablere løsdrift i farestalde igen i 2018. Du kan ansøge fra den 15. juni til den 30. august 2018. I løbet af 2017 og 2018 kan du læse mere om ordningens indhold og prioritering af ansøgninger her på hjemmesiden og i tilskudsguiden.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU