Gå til hovedindholdet

Fakta om KO-kontrol

Landbrugsstyrelsens kontrollører forventer at gennemføre i alt 425 uvarslede KO-kontroller i 2018. Kontrollen kommer sjældent belejligt, men den er helt afgørende for, at danske landmænd kan få en stor del af deres landbrugsstøtte.

Publiceret 24. maj 2018

KO-kontrollerne er en del af de kontroller, Landbrugsstyrelsen skal gennemføre for at kunne udbetale en væsentlig del af de 8,2 mia. kr., Landbrugsstyrelsen udbetaler til danske landmænd hvert år. KO-kontrollen er en af de mest omfattende kontroller, som landmanden kan opleve. Nedenfor kan du læse mere om rammerne for KO-kontrollen.

Enhedschef for Fysisk Jordbrugskontrol Henrik Vorgaard fortæller om kontrollen:

-          Fra Landbrugsstyrelsens side gør vi, hvad vi kan, for at kontrollen skal glide så effektivt og gnidningsfrit som muligt. Det er en omfattende kontrol, og vi er klar over, at det kan virke voldsomt, når vi møder flere personer op på gårdspladsen uanmeldt. Men formålet er at kunne gennemføre kontrollen på så kort tid som muligt for ikke at forstyrre landmanden oftere og længere end højest nødvendigt. Effektive kontroller er med til at sikre, at alle spiller efter samme regler, og at EU har tillid til vores kontrol og dermed vores landmænd, siger han.

De fleste kontroller forløber uden problemer

Selvom kontrollen er omfattende, forløber langt de fleste kontroller heldigvis uden problemer, og de allerfleste landmænd gør det rigtig godt og har styr på tingene.

Landbrugsstyrelsen er ved at opdatere det eksisterende kontrolkodeks i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, og det forventes at være klar inden udgangen af 2018.

-          Der er ingen tvivl om, at de færreste landmænd ligefrem elsker kontrollen, men de er klar over, at den er nødvendig, hvis de skal have deres landbrugsstøtte. Kodekset kan både være med til at give et bedre kontrolresultat og en bedre oplevelse, når landmænd og kontrollører er enige om, hvordan samarbejdet kører bedst, siger Henrik Vorgaard.

Landbrugsstyrelsen varsler så mange kontroller, som muligt. Det er også udgangspunktet i retssikkerhedsloven, at kontroller varsles mindst 14 dage i forvejen. Vi er dog nødsaget til at følge EU´s regler for, hvornår en kontrol kan varsles, og hvornår den skal gennemføres uvarslet.

Fakta om KO-kontrollen

Hvor mange kontrollører kan du få besøg af?

Landbrugsstyrelsen stiller typisk med én til fire kontrollører, og på de helt store bedrifter kan der komme helt op til seks kontrollører i løbet af dagen. Det gør vi for at gøre kontrolbesøget så kort og så effektivt som muligt, så vi ikke skal forstyrre landmanden mere end højest nødvendigt.

Har du ret til en bisidder?

Ja, du må gerne tilkalde en bisidder, og Landbrugsstyrelsens kontrollører vil afhængig af situationen vente på bisidderens ankomst, når ventetiden ikke risikerer at forhindre kontrollens formål. Vi vil altså ikke kunne vente i timevis, da vi så risikerer, at eventuelle kritisable forhold i mellemtiden bliver ændret. Så forsvinder hele værdien ved det uvarslede kontrolbesøg.

Det beror på en konkret vurdering og altid i dialog med landmanden, hvor længe vi kan vente med at gå i gang, og ofte vil vi kunne gå i gang med dele af kontrollen efter aftale med landmanden, fx i marken, så vi bruger hinandens tid fornuftigt.

Kan kontrolløren gå rundt alene?

Ja. Som udgangspunkt har landmanden ret til at være tilstede under kontrollen, og han må gerne fordele sine medarbejdere og eventuelle bisiddere, så de følger hver sin kontrollør rundt på bedriften, hvis det kan lade sig gøre. Men landmanden kan ikke insistere på, at alle kontrollører går rundt i samlet trop, hvis kontrollørerne ønsker at splitte sig op for at kunne gennemføre kontrolbesøget effektivt.

En kontrollør må altså gerne gå rundt alene på bedriften, og det er fx helt almindeligt, at miljøkontrolløren går alene i marken, mens landmanden deltager i dyrekontrollen i stalden.

Hvorfor er kontrollen uvarslet?

Vi varsler alle de kontroller, vi kan. Men EU har fastsat regler for hvilke kontroller, der skal være uvarslede, og hvilke der kan være varslede. EU kræver, at alle KO-kontroller er uvarslede for at give et retvisende billede.

Må kontrolløren forlange dyr aflivet på stedet?

Ja, hvis kontrolløren fx ser en gris, der lider unødigt og ikke har udsigt til at blive rask, vil Landbrugsstyrelsens dyrlæge opfordre landmanden til at aflive grisen. Hvis landmanden nægter, vil grisen i yderste konsekvens kunne aflives med politiets bistand.

Må kontrolløren tage billeder?

Ja, kontrolløren vil ofte tage billeder til dokumentation. Billeddokumentationen sikrer, at der foreligger objektiv dokumentation for forholdene. Dette er også til landmandens fordel. Vores kontrollører undgår så vidt muligt at fotografere landmanden eller andre personer, da billeder også er omfattet af eventuelle aktindsigter efterfølgende.

Landmanden har også lov til at tage billeder under kontrolbesøget eller lade sin bisidder gøre det, når blot det ikke forsinker eller hindrer kontrollens gennemførelse.

Læs mere om KO-kontrollen

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til fysiskkontrol@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07


MENU