Gå til hovedindholdet

Få penge til at fortælle historier om EU's landbrugspolitik

Igen i år kan du søge EU-Kommissionen om økonomisk støtte til formidlingsprojekter, der handler om den fælles europæiske landbrugspolitik.

Publiceret 3. november 2017

TV-indslag om landbrug og innovation, gårdbesøg og smartphone-apps med info om EU's landbrugspolitik.

Det er blot nogle af de formidlingsprojekter, som EU-Kommissionen allerede har været med til at finansiere.

Igen i år har EU-Kommissionen afsat en pulje penge til formidlingsprojekter, der oplyser om, hvordan landbrugspolitikken er til gavn for borgerne i EU, og du kan få del i pengene. 

Projekterne kan for eksempel handle om, hvordan landbrugspolitikken skaber job og vækst i landdistrikterne, om innovation i landbruget og forbedringer af miljøet.

Formålet med puljen er dels at udbrede kendskabet til og relevansen af EU's landbrugspolitik, dels at bygge tillid mellem borgere og landmænd i EU.

Puljen er i år på omkring 30 millioner kroner, og pengene gives til projekter rundt om i Europa.

 

Hvem kan søge

I udgangspunktet kan alle med interesse og viden inden for området søge puljen, for eksempel oplysningsforbund, NGO'er, uddannelsesinstitutioner og mediehuse.

Målgruppen for aktiviteterne skal være den brede offentlighed, skoleelever, studerende, landbrugere eller interessenter inden for landbruget.

Informationsaktiviteterne, som der gives støtte til, er bredt defineret og kan blandt andet være kampagner, konferencer, bøger, artikler, radio- og TV-indslag.

Ansøgere kan maksimalt få cirka 3,7 millioner kroner i tilskud og skal forvente selv at skulle finansiere mindst 40 procent af projektets tilskudsberettigede omkostninger.

 

Sådan søger du

Ansøgningen skal sendes til EU-Kommissionen senest den 15. december 2017.

Det gøres via denne hjemmeside, hvor du også kan finde yderligere information om ordningen og kriterierne for at få støtte.

Informationsaktiviteterne skal gennemføres i perioden 1. maj 2018 til 30. april 2019.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til ordningen eller ansøgningsprocessen, skal du kontakte EU-Kommissionen på e-mail AGRI-GRANTS@ec.europa.eu

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf.nr. 41 89 25 07 eller e-mail kommunikationogpresse@lbst.dk  


MENU