Gå til hovedindholdet

Få en status på søgningen til målrettede efterafgrøder

Der er stor interesse for at søge tilskud til målrettede efterafgrøder. De første seks dage er der søgt til 76.000 ud af 88.000 ha i første ansøgningsrunde. Følg udviklingen på vores hjemmeside.

Publiceret 7. februar 2017

Allerede inden der er gået en uge af første ansøgningsrunde for målrettede efterafgrøder er der søgt til 76.000 ha ud af rundens 88.000 ha. Der er åbent for ansøgninger i 45 kystvandoplande, og ansøgningsloftet er nået i 21 af dem.

Det er dog vigtigt at sige, at det er et øjebliksbillede. Billedet kan stadig nå at ændre sig, da det er muligt at trække sin ansøgning tilbage, og da nogle af områderne åbner igen 1. marts. 

Ugentlig status på hjemmesiden

På vores hjemmeside lægger vi hver mandag en status på ansøgningerne om tilskud til målrettede efterafgrøder. Her kan du blandt andet se kort, der viser hvor meget der er søgt i de forskellige områder.

Se status for ansøgninger i kystoplandene på kort 1 på denne side 

Se fordelingen på ID15-områder på kort 2 på denne side   

Træk en liste i Tast selv-service dagligt

Du har også mulighed for dagligt at trække en liste over ansøgte målrettede efterafgrøder i Tast Selv-service. På den måde kan du holde dig opdateret på, om der er ledige hektar i det kystvandopland og indsatsområde (ID15), hvor du planlægger at søge om målrettede efterafgrøder. Listen ligger under fanen ”Lister” og opdateres hver nat. Læs mere om, hvad listen viser i vejledningen på denne side. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU