Gå til hovedindholdet

EU-støtteberettigede mælkeproducenter får brev i april

1. februar trådte bekendtgørelsen om EU-støtte til mælkeproducenter i kraft. Hvis du er mælkeproducent, skal du ikke aktivt ansøge om støtte, men afvente et høringsbrev i april. Læs mere om processen her.

Publiceret 9. februar 2017

EU-Kommissionen vedtog i september 2016 en krisepakke for hele EU på 500 mio. euro for mælkesektoren og den øvrige husdyrsektor. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besluttede i november, at den danske andel af krisepakken på ca. 69 mio. kroner skal anvendes på en ordning, hvor der gives støtte til mælkeproducenter, der leverer mælk til mejerier, som har en kvalitetsordning. Nu er reglerne omkring ordningen fastsat i bekendtgørelsen nr. 85 af 24. januar 2017, og den trådte i kraft 1. februar 2017.

Læs bekendtgørelsen her

Du skal ikke selv ansøge

Med denne ordning skal du som mælkeproducent ikke selv ansøge om støtte. Den tildeles automatisk på baggrund af en fordelingsnøgle. Vi forventer, at støtten for den enkelte mælkeproducent bliver på 1,3 øre pr. kg mælk produceret i 2016.

Hvad sker der nu?

De næste skridt i processen hen mod udbetalingen af støtten er:

  • at vi modtager en opgørelse fra Mejeriforeningen over, hvor meget mælk hver mælkeproducent har indvejet i 2016
  • at vi derefter udarbejder en fordelingsnøgle for, hvor meget støtte mælkeproducenterne hver især skal modtage
  • at denne fordelingsnøgle sendes i høring hos mælkeproducenterne i april.

Vi forventer at kunne udbetale støtten i sommeren 2017. EU har fastsat en frist for udbetaling den 30. september 2017.

Hvordan tildeles og udbetales støtten?

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fordeler og udbetaler støtten på 69 mio. kroner til alle mælkeproducenter, som i 2016 har leveret minimum 1 kg mælk til et mejeri, som er omfattet af en kvalitetsordning. Støtten vil blive tildelt forholdsmæssigt ud fra mælkeproducenternes leverancer i 2016. Ved ejerskifte, generationsskifte eller konkursbehandling vil støtten blive fordelt i forhold leverancer for hvert SE/CVR-nr. i 2016. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: euogerhverv@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 4189 2507.


MENU