Gå til hovedindholdet

Erhvervsudvikling for 34 mio. kr. til frugt- og grøntsagsavlere

Midlerne bidrager til investeringer i dansk frugt og grønt, og skaber rammerne for blandt andet produkter af høj kvalitet og nye, miljøvenlige produktionsmetoder.

Publiceret 3. november 2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har netop og efter planen gennemført den sidste udbetaling af tilskud fra markedsordningen, der via producentorganisationer yder tilskud til frugt- og grøntsagsavl i Danmark. I alt har vi ydet tilskud på 34 mio. kr. til investeringer gennemført i 2016, mens frugt- og grøntsagsavlerne selv har gennemført investeringer for et tilsvarende beløb.

Investering i erhvervet og miljøvenlige produktionsmetoder

Formålet med tilskudsordningen er at styrke produktion og kvalitet af dansk frugt og grønt, herunder investeringer i miljøvenlige produktionsmetoder. Desuden har vi fokus på at styrke afsætningen af dansk frugt- og grønt til gavn for både avlere og forbrugere. Tilskud ydes til producentorganisationer, som på vegne af medlemskredsen af frugt- og grøntsagsavlere fastlægger de udviklingsmål, som der ansøges om tilskud til at gennemføre.

Flere kan få tilskud

Vi forventer at yde tilskud til erhvervsudvikling hos frugt- og grøntsagsavlere til investeringer i erhvervsudvikling, der gennemføres nu i 2017, og vi har netop modtaget ansøgninger for planlagte investeringer i 2018.

Som frugt- og grøntsagsavler skal du være medlem af en anerkendt producentorganisation for at få tilskud under ordningen. Det er producentorganisationerne, der ansøger om tilskuddene på vegne af medlemmerne. Ordningens budget og regelsæt giver mulighed for, at flere kan få tilskud.

Der er to anerkendte producentorganisationer i Danmark, og nye kan søge anerkendelse hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen via ansøgningsmateriale, der er tilgængeligt på styrelsens hjemmeside. Der er ikke fastsat en ansøgningsfrist for at søge om anerkendelse som producentorganisation, men vi anbefaler, at søge om anerkendelse senest i første halvår 2018.

Næste ansøgningsrunde til tilskud løber fra 1. august til 1. oktober 2018.

Vil du læse mere?

Læs mere om tilskudsordningen i vores tilskudsguide

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en mail til projekttilskud@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU