Gå til hovedindholdet

Er du omfattet af det lempede krav om flere afgrødekategorier?

Efteråret 2017 var usædvanlig regnfuldt i flere EU-lande. EU-kommissionen har derfor udarbejdet en særordning for 2018, der kan hjælpe landmændene med at håndtere de særlige omstændigheder. Her kan du læse om, hvordan du finder ud af, om du er omfattet af det lempede krav.

Publiceret 16. april 2018

Hvem er omfattet af det lempede krav?

For at være omfattet af det lempede krav skal din bedrift opfylde to overordnede kriterier:

  1. Mindst 30 % af dit areal tilsået med vinterafgrøder skal være mislykket som følge af regnen i august til oktober 2017, eller en tilsvarende andel skal have været umulig at etablere pga. kraftig nedbør og oversvømmelser i perioden august til oktober 2017.
  2. Omdriftsarealet på din bedrift må maksimalt være 150 ha.

Hvis du opfylder betingelserne, og din bedrift har et omdriftsareal på mellem 10 og 30 ha, fjernes kravet om 2 afgrøder. Hvis din bedrift har et omdriftsareal på mellem 30 og 150 ha ændres kravet fra 3 afgrøder til 2 afgrøder, hvoraf den største afgrøde maksimalt må udgøre 75 % af dit omdriftsareal.

Hvordan og hvornår skal du senest tilmelde dig ordningen?

Sådan gør du for at tilmelde dig ordningen: 

  • Gå ind på siden ”Grønne krav” i fællesskemaet.
  • Sæt hak i felt L2. Derved oplyser du, at du opfylder det lempede krav og ønsker at være under de lempede regler.
  • Sæt hak i felt L. Dette skal du gøre for at undgå en blokerende fejl i skemakontrollen.

Klik på linket for at se et skærmprint af skemaet

Du kan sætte hak i felt L2 frem til ændringsfristen 15. maj. Husk dog at indsende dit fællesskema rettidigt, dvs. senest 20. april. Vi vil i den efterfølgende sagsbehandling tage endelig stilling til, om din bedrift er omfattet af det lempede krav. Hvis din bedrift ikke er omfattet af det lempede krav, skal du opfylde det almindelige krav om flere afgrødekategorier.

Hvordan beregner vi, om du lever op til betingelse 1?

Vi har lagt vægt på at sikre enkle og objektive kriterier for ordningen, der samtidig sikrer høj forudsigelighed for den enkelte landmand. For at vurdere om du opfylder betingelse 1, sammenligner vi din anmeldte andel af vinterafgrøder i 2018 med din andel af vinterafgrøder for det af de sidste 3 år, hvor du havde den største andel af vinterafgrøder. Andelen af vinterafgrøder er  den procentdel af  dit samlede omdriftsareal, hvor du har sået vinterafgrøder.

Hvis du har et fald på mindst 30 % i andelen af vinterafgrøder i 2018 i forhold til 2015, 2016 eller 2017, opfylder du betingelse 1. Hvis du ikke har indsendt et fællesskema i alle tre forgående år, beregner vi på baggrund af den højeste andel for det eller de af årene 2015, 2016 og 2017, hvor du har indsendt.

Hvis du er ny landbruger i 2018, kan vi ikke beregne dit tab på baggrund af historiske data. Du lever i stedet op til betingelse 1, hvis du anmelder under 32 % vintersæd i 2018. Dette tal afspejler det højeste landsgennemsnit i årene 2015, 2016 og 2017.

For at sikre højst mulig forudsigelighed i ordningen, har vi lavet en beregningsmodel, hvor du kan taste data ind for din bedrift og se, om du er omfattet af de specifikke krav for ordningen. Beregningsmodellens resultat er dog ikke en endelig afgørelse – denne sker først i vores sagsbehandling, hvor vi bekræfter de data, du har brugt.

Benyt beregningsmodellen

Du kan ikke bruge beregningsmodellen, hvis du er en ny ansøger i 2018.

Læs om baggrunden for det lempede krav om flere afgrødekategorier i vores tidligere nyheder:

6. april 2018: Vi har lempet kravet om flere afgrødekategorier og har derfor nu en ændret bekendtgørelse i høring

28. marts 2018: Kravet om flere afgrødekategorier lempes på grund af regnfuldt efterår

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til: direktebetalinger@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.

 

 


MENU