Gå til hovedindholdet

Du må godt undlade at lukke økologisk kvæg på græs, hvis det regner meget

Økologisk kvæg skal være på græs frem til 1. november. Det kan give problemer, når vi som i år har haft meget nedbør. Det er dog muligt at flytte kvæget eller lukke dyrene på stald, når vejr- og jordbundsforhold gør det nødvendigt.

Publiceret 3. oktober 2017

Økologisk kvæg skal være på græs frem til 1. november under forudsætning af, at vejr og jordbundsforhold tillader det. Hvis der er faldet så store mængder regn, at kvæget ikke kan være på græsarealerne, uden at de generes af forholdene, eller at de træder jordbunden op og dermed ødelægger græsset, bør de flyttes til mindre vandlidende arealer, hvor du eventuelt kan suppleringsfodre dem.

Økologireglerne giver også mulighed for, at du kan tage kvæget på stald, når det er nødvendigt. Hvis du er nødt til at tage dit kvæg ind, skal du notere og begrunde det i logbogen. Du kan eventuelt vedlægge et udskrift fra DMI, der viser nedbørsforholdene i det relevante område og billeder af græsarealerne.

Reglerne er beskrevet i vores vejledning i afsnit 16.3

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til jordbrugskontrol@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU