Gå til hovedindholdet

Du kan stadig sende ændringer til fællesskemaet

Fristen for at sende fællesskemaet rettidigt var 20. april, men hvis du har sendt dit fællesskema, kan du ændre i det frem til og med 15. maj 2018. Du kan også nå at sende et forsinket fællesskema frem til og med 15. maj 2018.

Publiceret 1. maj 2018

Du kan stadig sende fællesskemaet via Tast selv-service til og med 15. maj 2018, men vi nedsætter din støtte med 1 % pr. arbejdsdag, skemaet er forsinket. Dette gælder frem til 15. maj, som er fristen for at sende fællesskemaet forsinket og fristen for at sende ændringer til fællesskemaet.

Det kan du ændre i fællesskemaet

Du kan frem til og med 15. maj 2018:  

  • sende forslag til ændring af markblokke
  • op- og nedskrive arealer i fællesskemaet – hvis du søger nyt plejegræs- eller økologitilsagn, kan du ikke opskrive det samlede areal, du søger  tilsagn til
  • tilføje og slette marker
  • tilføje og fjerne MFO-arealer
  • ændre afgrødekoder – du skal anmelde den afgrøde, du dyrker i perioden 15. maj til 25. juli 2018
  • tilføje eller slette tilsagnsoplysninger – du kan dog ikke søge om tilsagn til nye marker
  • tilføje eller fjerne markering for grundbetaling under artikel 32. 

Du kan fortsat overdrage betalingsrettigheder

Du kan sende overdragelser af betalingsrettigheder til og med 15. maj, hvis erhverver har indsendt sit Fællesskema 2018.  

Hvis du tilføjer ordninger efter ansøgningsfristen

Du kan frem til og med 15. maj tilføje, at du søger om støtte til unge nyetablerede landbrugere eller ø-støtte. Men vær opmærksom på, at vi så nedsætter din støtte til unge nyetablerede landbrugere eller ø-støtte med 1 % pr. arbejdsdag, du tilføjer ordningen efter ansøgningsfristen.  

Du kan godt søge om udbetaling af eksisterende tilsagn i perioden 21. april til 15. maj.  

Hvis du har søgt om målrettede efterafgrøder

Der er lukket for ansøgning om støtte til målrettede efterafgrøder. Du kan derfor ikke øge dit samlede ansøgte areal til ordningen. Du kan til gengæld flytte ansøgningen til andre marker af samme størrelse inden for samme ID15-område. Du kan altid nedskrive dit ansøgte areal, men det vil medføre en reduktion i din kvælstofkvote.  

Du kan ændre din ansøgning om tilsagn

Du kan ikke længere søge nyt tilsagn om Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs- og naturarealer i fællesskemaet. Det betyder, at du ikke kan udvide det areal, du har søgt om tilsagn til. Du kan til gengæld godt ændre din ansøgning om tilsagn frem til og med 15. maj 2018, så du søger tilsagn til andre arealer, du havde rådighed over ved ansøgningsfristen. Det samlede areal, du søger tilsagn til, må dog ikke blive større efter ansøgningsfristen. Hvis du har søgt nyt tilsagn til Økologisk Arealtilskud, kan du ikke tilføje ansøgning om ekstra tillæg på dine arealer. 

Du kan søge nyt tilsagn om Økologisk Arealtilskud i ekstrarunden til arealer, du erhverver i perioden 21. april til 3. september. 

Læs mere om ekstrarunden for økologisk arealtilskud 

Læs om støtteordningerne i fællesskemaet 

Se film om, hvordan du udfylder fællesskemaet  

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til: direktebetalinger@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU