Gå til hovedindholdet

Du kan søge om tilskud til etablering af minivådområder frem til 10. april

Nu kan du være med til at løfte den vigtige opgave med at etablere minivådområder. Ansøgningsrunden for tilskud til etablering af minivådområder er åben nu og lukker 10. april 2018.

Publiceret 8. februar 2018

Du kan nu være med til at løfte den vigtige opgave med at etablere minivådområder. Landmændene fik med Fødevare- og landbrugspakken mulighed for at gøde mere, og som modvægt til dette skulle der etableres en række kollektive virkemidler: Vådområder, skovrejsning og minivådområder. Nu er minivådområdeordningen åben, hvor du både kan søge om tilskud til etableringen af projektet finansieret via Landdistriktsprogrammet med EU-midler og få kompensation for arealudtag og vedligehold som de minimis-støtte.

Vejledning, bekendtgørelse m.m. findes i tilskudsguiden her 

Få hjælp af en oplandskonsulent – det er gratis

Oplandskonsulenterne kan hjælpe dig med at planlægge projektet, udarbejde ansøgningen, indhente tilbud og tilladelser til projektet m.m. Oplandskonsulenten skal i alle tilfælde underskrive en erklæring, som skal vedhæftes ansøgningen. Så hvis du ikke allerede er i kontakt med en oplandskonsulent, kan du finde din lokale oplandskonsulent på hjemmesiden oplandskonsulenterne.dk.

Erklæringen som oplandskonsulenten skal underskrive, finder du her 

Er mine arealer egnede til at anlægge et minivådområde på?

Det er ikke alle arealer, hvor det er hensigtsmæssigt at anlægge et minivådområde. Derfor har vi offentliggjort et ”Udpegningskort for minivådområder”, hvor du kan se, om dine arealer er egnede eller potentielt egnede til at anlægge et minivådområde på. Hvis dine arealer er mørkegrønne betyder det, at dine arealer er egnede, og at du kan ansøge om et minivådområde i 2018. Hvis dine arealer er lysegrønne, betyder det, at de er potentielt egnede. Er dine arealer potentielt egnede, kan du først ansøge om et minivådområde i 2019, da der skal tages nogle prøver i løbet af sommer, efterår og vinter 2018. Tag allerede nu kontakt til din lokale oplandskonsulent for at planlægge de nødvendige prøver. 

Se udpegningskortet for minivådområder her

Se en guide til, hvordan du bruger kortet her  

Ansøg via Tast selv-service

Du skal søge om tilskud til etablering af et minivådområde via Tast selv-service.

Læs vejledning om tilskud til etablering af minivådområder grundigt, inden du eller din oplandskonsulent sender en ansøgning via Tast selv-service.   

Bekendtgørelsen opdateres

Vi har opdaget mindre tekniske fejl i bilag 3 til den gældende bekendtgørelse for ordningen. Den nye bekendtgørelse er offentliggjort på retsinformation og træder i kraft 9. februar. 

Se bekendtgørelsen her

Følgende rettes i bekedtgørelsens bilag 3:

Kravet ”De enkelte bassiner skal overholde et gennemsnitligt længde:bredde forhold fra 3:1 til 5:1” Ændres til: ”Minivådområdet skal overholde et gennemsnitligt længde:bredde forhold fra 3:1 til 7:1”. 

Kravet ”Vandet fra vådområdets drænudløb ledes fritløbende over en iltningstrappe bestående af sten.” Ændres til ”Vandet fra vådområdets drænudløb ledes fritløbende over en iltningstrappe.”

Ansøgningsrunden lukker 10. april 2018 i stedet for 3. april 2018.

Se en film om tilskudsordningen minivådområder

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU