Gå til hovedindholdet

Du kan søge grundbetaling under artikel 32 inden ændringsfristen

Hvis du har været forhindret i at søge om grundbetaling under artikel 32 på marker med en støtteprocent på 0, skyldes det en fejl, som nu er rettet. Du kan stadigvæk nå at anmelde dine marker til grundbetaling under artikel 32 og hente de korrekte oplysninger ind i markplanen i dit Fællesskema inden ændringsfristens udløb 16. maj.

Publiceret 10. maj 2017

Du har været ramt af fejlen, hvis du har marker, hvor der står 0 ha i kolonnen ”Areal til grundbetaling” på markplanen i dit Fællesskema, selvom du sætter hak i feltet ”Under artikel 32”. Dette har i nogle tilfælde medført en blokerende fejl i skemakontrollen, som fortæller dig, at marken er mindre end 0,30 ha.  

Hvad er grundbetaling under artikel 32?

Du kan søge grundbetaling under artikel 32 for arealer, der ikke overholder støttebetingelserne til grundbetaling, hvis: 

  • arealet er omfattet af en særlig type miljøtilsagn eller miljøprojekt
  • der blev udbetalt Enkeltbetaling til arealet i 2008.

Læs mere om de generelle regler for støtte til grundbetaling under artikel 32 i ”Vejledning om direkte arealstøtte”, afsnit 4.11.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU