Gå til hovedindholdet

Det går fremad med sagsbehandlingen

Der er god fremdrift i sagsbehandlingen, og vi har afsluttet flere tilskudsordninger. Læs en status her

Publiceret 21. november 2017

I Landbrugsstyrelsen er vi i fuld gang med sagsbehandlingen af vores tilskudsordninger. 40 ordninger forløber planmæssigt, mens 19 ordninger er afsluttet siden i sommer. På 15 ordninger har vi lige nu forsinkelser. 

40 ordninger forløber planmæssigt

På i alt 40 tilskudsordninger forløber sagsbehandlingen planmæssigt. Det drejer sig blandt andet om følgende ordninger: Pleje af græs (tilsagn), Fosfor- og Kvælstofvådområder (tilsagn), Natura2000 (tilsagn), Erhvervsudvikling, udskudt fra 2015 (udbetaling), skolefrugt (udbetaling), skolemælk (udbetaling) og GUDP (tilsagn).  Tilsagn til Økologisk Arealtilskud 2017 forløber også planmæssigt, og vi har nu givet tilsagn i 86,2 % af sagerne. 

Vi har afsluttet flere ordninger

Derudover har vi hen over efteråret afsluttet 15 ordninger. Blandt andet Erhvervsudvikling (tilsagn), Miljøteknologi Gartneri (tilsagn), Pleje af græs 2016 (udbetaling), Kvælstof- og Fosforvådområde (tilsagn), Miljøbetinget tilskud og omlægningstilskud (udbetaling) og Tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og andre husdyrsavlere (udbetaling).

Vi mangler stadig at afslutte 15 forsinkede ordninger. På flere af de forsinkede ordninger afventer vi blandt andet svar på partshøring. På en del ordninger er der enkelte sager, som forsinkes på grund af forhold, vi ikke har indflydelse på. Det kan fx være ved konkurser og dødsboer, hvor vi må afvente andre myndigheders afgørelse, og derfor ikke kan melde en ordning som 100 procent afsluttet. På udbetalinger på Økologisk Arealtilskud 2016 udestår der fx lige nu kun få sager, hvoraf flere er forsinkede på grund af forhold som disse.

Flere hænder til sagsbehandlingen

Vi er klar over, at det er til stor gene for den enkelte landmand, når en sag er forsinket. Det beklager vi meget. Det er vores højeste prioritet at nedbringe sagsbehandlingstiderne, og vi sætter nu flere kræfter ind og opnormerer i Augustenborg.

I det nye år tilfører vi desuden yderligere ressourcer til sagsbehandlingen af de forsinkede udbetalinger for ordningerne Miljøteknologi (2016) og Økologisk Investeringsstøtte (2015).

Du kan her se en status over sagsbehandlingen på tilskudsordninger til landmænd

Husk at svare på partshøring

Der er sager, hvor vi har brug for mere information fra dig for at kunne afslutte sagen. I disse tilfælde sender vi dig en partshøring i Tast selv. Jo hurtigere du svarer, jo hurtigere kan vi komme videre med sagen.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til mail@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU