Gå til hovedindholdet

Danmark skal betale landbrugsstøtte tilbage til EU

Landbrugsstyrelsen skal betale 5,1 mio. kr. tilbage til EU på grund af mangler i vores kontrol.

Publiceret 5. marts 2018

EU-Kommissionen var i maj 2016 på revisionsbesøg i Danmark. Her reviderede den Landbrugsstyrelsens kontrol af støtte udbetalt til producentorganisationer inden for frugt og grønt.

EU´s revisorer fandt mangler ved to af vores kontroller, hvilket som udgangspunkt medfører, at Danmark skal betale EU-støtte tilbage i en såkaldt underkendelse. Efter nærmere drøftelser mellem Kommissionen og styrelsen er der opnået enighed om, at vi skal betale 5,1 mio. kr. tilbage til EU-kommissionen.

Det er beklageligt, at EU har fundet mangler i vores kontrol, som gør, at vi skal betale EU-støtte tilbage. Vi er dog tilfredse med, at underkendelsen er forholdsvis beskeden.

Vi er godt i gang med at rette op på kritikken.

FAKTA

Hvad er en underkendelse?
EU-Kommissionen reviderer med jævne mellemrum medlemslandenes administration og kontrol af landbrugsstøtteordningerne. Hvis der bliver konstateret fejl eller mangler i kontrollen, kan EU-Kommissionen beslutte, at medlemsstaten skal betale EU-støtte tilbage til EU. Dette kaldes en underkendelse.

Små fejl kan få store konsekvenser
Hvis EU-Kommissionen mener, at Landbrugsstyrelsen ikke har kontrolleret en ansøger, der modtager støtte, godt nok, får vi en underkendelse. EU-Kommissionen vurderer simpelthen, at der er risiko for, at der også er fejl i ansøgningerne fra andre ansøgere, som Landbrugsstyrelsen ikke har opdaget. Selv få fejl kan derfor få store konsekvenser og i sidste ende føre til underkendelser.

Alle medlemslandene har i årenes løb modtaget underkendelser. Danmarks samlede underkendelse i perioden 2012 – 2017 er 0,74 pct. af vores samlede udbetalinger. Gennemsnittet for EU er 2,7 pct.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på telefon 41 89 25 07.


MENU