Gå til hovedindholdet

Brugerguides til IMK og Fællesskema 2018 er nu i høring

Vi har sendt udkast til brugerguides til Internet Markkort og Fællesskema 2018 i offentlig høring. Du kan sende os dine kommentarer senest 18. december 2017.

Publiceret 28. november 2017

I de to udkast kan du se, hvordan du indtegner marker i IMK, og hvordan du anmelder marker under følgende ordninger:

-      Grundbetaling og grøn støtte
-      Udbetaling af miljø- og økologitilsagn
-      Nyt miljø- og økologitilsagn
-      Udbetaling af skovtilsagn
-      Økologisk jordbrugsproduktion

Se udkast til brugerguides på høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61321

Her er de vigtigste ændringer

Du kan se en oversigt over alle ændringer i det første kapitel i begge brugerguides. Herunder kan du læse om de vigtigste ændringer.

Internet Markkort

Til 2018 har vi indført brugerprofiler i IMK. Det betyder, at korttemaerne i fanen ”Korttemaer” er sorteret på en anden måde, end du er vant til. Det gælder, når du kommer ind i IMK fra Fællesskema 2018.

Vi har udvalgt de temaer, vi mener, de fleste har brug for under arbejdet med deres ansøgning i fælleskemaet. Vi har gjort det for at gøre temaerne mere overskuelige og lettere at finde. Du kan stadig se de øvrige korttemaer, hvis du har brug for det.

Grundbetaling og grøn støtte

I 2018 bliver det muligt at anvende markbræmmer som MFO. Du tegner MFO-bræmmerne som selvstændige marker i markkortet. Det er vigtigt, at du indtaster afgrødekoden i IMK og ikke gør det i fællesskemaet. I IMK er der et automatisk tjek af, om MFO-bræmmen er mellem 1 meter og 20 meter bred. Dette automatiske tjek virker kun, hvis IMK kender afgrødekoden.

Målrettede efterafgrøder

Der er i 2018 to runder for ansøgning om målrettede efterafgrøder. Runderne åbner 1. februar og 1. marts.

En ny funktion i fællesskemaet viser en rød markering på siden ”MFO og målrettede efterafgrøder”, hvis du ikke kan søge på marken, fordi ID15-området er lukket for ansøgning. Dermed får du besked i god tid, før du kører skemakontrollen.

Miljø- og økologitilsagn

Som noget nyt kan du fastholde indtegningen for den enkelte mark, hvis der er forskel på registreret og anmeldt areal. Det kan du gøre, hvis du får en blokerende fejl i skemakontrollen om, at din markindtegning ikke stemmer overens med korttemaet for tilsagn i IMK. Det vil dog medføre manuel sagsbehandling.

Ændringer på vej for EU-regler

I disse dage arbejder vi med EU-Kommissionens forslag til ændring af bl.a. forordning 1307/2013, som indeholder regler for direkte støtte og for landdistriktsordningerne.

Forslaget er under forhandling og således ikke endeligt vedtaget. De foreslåede ændringer er derfor ikke inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af udkastet til Brugerguide til Fællesskema 2018. Vi opdaterer brugerguiden, hvis regelændringerne falder på plads.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til direktebetalinger@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 

 

 


MENU