Gå til hovedindholdet

Brug Internet Markkort, når du søger økologitilskud i ekstrarunden

Du kan søge tilsagn om Økologisk Arealtilskud til nye marker frem til 1. september 2017, hvis du er etableret økolog. Du kan med fordel indtegne de ansøgte marker i Internet Markkort.

Publiceret 15. august 2017

Hvis du er autoriseret økolog eller har ansøgt om økologisk autorisation senest 21. april 2017, kan du søge nyt tilsagn om Økologisk Arealtilskud til arealer, du erhverver i perioden 22. april – 1. september.

Indtegn nye marker som en kladde i IMK

Du kan indtegne de ansøgte marker som en kladde i Internet Markkort (IMK), som du også ville gøre i den ordinære ansøgningsrunde. Herefter gemmer og navngiver du denne kladde med et relevant navn, fx Ekstrarunde 2017, så det er nemt for vores sagsbehandlere at finde den korrekte kladde i IMK. Kladden skal ikke indsendes. Du skal naturligvis også huske at udfylde og indsende det særlige ansøgningsskema til ekstrarunden.

Du kan læse mere om, hvordan du indtegner de ansøgte marker som en kladde i vejledningen og ansøgningsskemaet til ekstrarunden, som du finder her.

Mere præcis indtegning i IMK

Når du indtegner dine marker i IMK, får du den mest præcise indtegning, og du opfylder automatisk de krav vedr. målestoksforhold, der findes for markkort i ekstrarunden. Hermed mindsker du risiko for at få høringer fra os, og du gør sagsbehandlingen hurtigere.

Husk, at ansøgningsfristen for ekstrarunden er 1. september 2017.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU