Gå til hovedindholdet

Brug bræmmer og bestøverbrak som MFO i 2018

De tidligere frivillige randzoner og de nye markbræmmer er nu samlet under en fælles betegnelse: MFO-bræmmer. Desuden kan du som noget nyt bruge såkaldt bestøverbrak som MFO. Du kan læse om MFO-bræmmer og bestøverbrak i vores nye faktaark.

Publiceret 12. februar 2018

Du kan placere dine MFO-bræmmer hvor som helst på dine landbrugsarealer, så længe de ligger op ad et omdriftsareal. Bræmmerne kan både ligge i kanten af en mark og i midten af en mark, og de skal være mellem 1 og 20 meter brede. Du må ikke gøde eller sprøjte bræmmerne, men du må gerne lade dem afgræsse og tage slæt på dem.

Læs mere i vores faktaark om MFO-bræmmer eller i afsnit 4.4 i Vejledning om grøn støtte 2018. Du kan desuden få en kort introduktion i vores film.

Faktaark

Vejledning om grøn støtte 2018

Film om MFO-bræmmer

Indtegn bræmmerne som særskilte marker

Hvis du vil bruge MFO-bræmmer til at opfylde dit MFO-krav, skal du indtegne dem som særskilte marker og anmelde dem med en af afgrødekoderne for MFO-bræmmer. Du skal opfylde det aktivitetskrav, der er tilknyttet den valgte afgrødekode for bræmmen.

Plantedækket på MFO-bræmmer kan fx bestå af genvækst af sidste års afgrøde eller blomster, som er sået i 2018.

Vi arbejder i øjeblikket på en teknisk løsning, så det bliver muligt at anmelde en MFO-bræmme i en markblok, der er registreret som permanent græs. Vi regner med at have løsningen klar i starten af marts 2018. Læs mere på Driftstatus.

Bestøverbrak som MFO har høj vægtningsfaktor

Bestøverbrak har til formål at tilgodese levebetingelserne for bestøvende insekter. MFO-bestøverbrak kan være et attraktivt alternativ, fordi vægtningsfaktoren er 1,5, mens den for andre MFO-braktyper er 1.

Du skal jordbehandle arealet med bestøverbrak senest 30. april, ligesom med blomsterbrak. Desuden skal du senest denne dato udså en blanding af pollen- og nektarrige plantearter. Planteblandingen skal bestå af minimum tre af de arter, som er på listen over godkendte plantearter til bestøverbrak. Det er fx blåhat, morgenfrue, vild kørvel, honningurt og kornblomst. Du kan se den fulde liste i vejledningen om grøn støtte. De tre arter skal dække mere end 50 % af den pågældende mark.

Læs mere i faktaarket om brak og i afsnit 4.6 i Vejledning om grøn støtte 2018, som vi har linket til ovenfor.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til: arealtilskud@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU