Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelse og vejledning for grundbetaling 2018 er nu i høring

Vi har sendt udkast til bekendtgørelse og vejledninger om direkte arealstøtte 2018 i offentlig høring. Du kan sende os din mening, inden svarfristen udløber. Svarfristen for bekendtgørelsen er 14. december 2017, og svarfristen for vejledningerne er 11. december 2017.

Publiceret 17. november 2017

I udkastet til bekendtgørelsen kan du finde reglerne for grundbetaling, grøn støtte, støtte til unge nyetablerede landbrugere og ø-støtte. Vi forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018. 

Se udkastet til bekendtgørelsen om direkte støtte på høringsportalen 

Vi udgiver fire vejledninger for 2018:

-        Vejledning om grundbetaling

-        Vejledning om grøn støtte

-        Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere

-        Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve

De fire vejledninger har tidligere været samlet i en stor vejledning: Vejledning om direkte arealstøtte. Vi har delt vejledningen op for at gøre den mere overskuelig og læsevenlig. 

Se udkastet til vejledninger om direkte arealstøtte på høringsportalen 

Her er de vigtigste ændringer af reglerne

MFO-græsudlæg i majs

Der er i 2018 kommet nye regler om, at MFO-græsudlæg i majs ikke må sprøjtes i otte uger efter høst, hvis det skal kunne medregnes som MFO. Har du anmeldt MFO-græsudlæg eller -efterafgrøder i majs, får du derfor formentlig ikke udbetalt din direkte støtte for 2018 før 15. januar 2019. Det skyldes, at kontrollen og sagsbehandlingen først kan gå i gang otte uger efter høst, og dermed senere end hidtil. 

Nyt MFO-element: ’MFO-Markbræmmer’

I 2018 bliver det muligt at anvende markbræmmer som miljøfokusområde. MFO-markbræmmerne kan være mellem 1 og 20 meter brede, og kan placeres overalt på dyrkningsfladen uden tilknytning til vandløb, så længe de støder op til én af dine omdriftsmarker på markbræmmens længste side.   

Sprøjteforbud ved bekæmpelse af uønskede plantearter på braklagte arealer

Tidligere måtte du anvende sprøjtemidler på braklagte arealer i forbindelse med bekæmpelse af invasive og uønskede plantearter. Med ændrede regler fra EU må du fra 2018 ikke længere anvende sprøjtemidler på braklagte arealer. 

Vildtafgrøder

Et areal, der er udsået med en vildtafgrøde, er støtteberettiget til grundbetaling. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til direktebetalinger@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte vores pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU