Gå til hovedindholdet

Arealer med kløvergræs må ikke anmeldes som blomsterbrak

Visse frøblandinger, fx kløvergræs, er i EU-reglerne for direkte støtte defineret som ”Græs og andet grøntfoder”. Arealer med ”Græs og andet grøntfoder” skal anmeldes med en afgrødekode, der hører til denne kategori. Derfor kan arealer, hvor plantedækket består af fx kløvergræs, ikke benyttes som blomsterbrak.

Publiceret 14. marts 2017

EU-lovgivningen definerer, hvilke afgrøder der hører til kategorien ”Græs og andet grøntfoder”. Det gælder alle urteagtige planter, der traditionelt forekommer på naturlige græsarealer eller normalt inkluderes i blandinger af frø til græsningsarealer. Arealer, hvor der udelukkende er etableret kløvergræs, hører til kategorien ”Græs og andet grøntfoder” og skal anmeldes i markplanen i fællesskemaet som kløvergræs, fx med afgrødekoden 261 for ”Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift)”. 

Hvis du anmelder blomsterbrak eller MFO-blomsterbrak, skal du benytte afgrødekoderne 324 eller 325. En blanding bestående af fx hvidkløver, gul sennep og oliehør vil kunne benyttes som blomsterbrak. Blomsterbrakblandingerne kan også godt indeholde græsarter, men græsset må ikke blive dominerende i plantedækket, således at arealet får karakter af græsarealer.

Det betyder, at du ikke udelukkende kan etablere fx kløvergræs som plantedække på blomsterbrak og MFO-blomsterbrak. Hvis du etablerer blandinger udelukkende med kløvergræs, skal du anmelde arealet som et græsareal med krav om afgræsning eller slåning mindst én gang årligt i perioden 1. juni til 15. september. Det betyder også, at arealer, der var permanent græs i 2016, hvor der etableres kløvergræs i 2017, fortsat er permanent græs.

Vi vil snarest præcisere afsnit 4.4.1 i Vejledning om direkte arealstøtte 2017, så det fremgår, at græsblandinger, der hører til under afgrødekategorien ”Græs og andet grøntfoder”, ikke kan etableres som plantedække på blomsterbrak.

Se også SEGES’ nyhed om, hvilke frøblandinger der anbefales til marker, der skal omlægges til blomsterbrak:

Se SEGES’ nyhed om frøblandinger

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til direktebetalinger@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU