Gå til hovedindholdet

Ansøgningsrunden for tilskudsordningerne inden for akvakultur, fiskeri, natur og miljø er åbnet

Nu kan du søge om tilskud til projekter fra ordningerne for ’Fælles indsatser akvakultur’, ’Fælles indsatser fiskeri’, samt ’Fiskeri, natur og miljø’.

Publiceret 4. oktober 2017

Ordningerne er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Der er blevet åbnet for ansøgninger d. 2. oktober 2017, og ansøgningsfristen for alle tre ordninger er den 4. december 2017.

Fælles indsatser akvakultur

Der er afsat 15,2 mio. kr. til ansøgningsrunden, og du kan søge tilskud til:

1. Udvikling af teknisk, videnskabelig eller organisatorisk viden inden for akvakulturproduktion.

2. Udvikling af en produktion af nye akvakulturarter med godt markedspotentiale, nye eller væsentligt forbedrede produkter samt nye eller forbedrede processer eller forvaltnings- og organisationssystemer.

Tilskudsordningen kan søges af offentlige eller private, videnskabelige eller tekniske organisationer som er anerkendt i Danmark. Akvakulturvirksomheder kan også søge tilskud, hvis projektet sker i samarbejde med offentlige eller private, videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendte i Danmark.

Fælles indsatser fiskeri

Der er afsat i alt 14,9 mio. kr. til ansøgningsrunden, og der er to indsatser: Innovation (9,2 mio. kr.) og Fisker-forsker samarbejde (5,7 mio. kr.).

Tilskud til innovation kan søges af videnskabelige organisationer eller virksomheder og organisationer inden for fangst, håndtering, afsætning og forarbejdning af fisk. Projektet skal udføres i samarbejde med videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendte i Danmark.

Offentligretlige organer, fiskere, fiskeriorganisationer, FLAG (lokale aktionsgrupper i fiskeriområder) og branche- og interesseorganisationer kan søge tilskud om projekter vedrørende fisker-forsker samarbejde.

Fiskeri, natur og miljø

Der er afsat i alt 51,6 mio. kr. til ordningen med henblik på at fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri.

Videnskabelige institutioner kan søge om tilskud alene eller i samarbejde med rådgivende råd, fiskere eller fiskeriorganisationer, som er anerkendt i Danmark. Desuden kan ikke-statslige organisationer i samarbejde med fiskeriorganisationer eller FLAG (lokale aktionsgrupper i fiskeriområder) søge tilskud til:

1) Målrettet innovation til bevaring af havets biologiske ressourcer, der fører til et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster (13,0 mio. kr.). 

2) Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og økosystemer inden for rammerne af mere bæredygtige fiskeriaktiviteter (34,0 mio. kr.).

3) Udsætning af ål, herunder evaluering af effekten af udsætningerne (2,0 mio. kr.).

Sådan søger du

Ansøgningsfristen for alle tre ordninger er 4. december 2017, og du kan læse mere om ordningerne, hente vejledninger og ansøgningsskemaer på vores hjemmeside:

• Fælles indsatser akvakultur 

• Fælles indsatser fiskeri

• Fiskeri, natur og miljø

Tilskuddet kan udgøre op til 100 procent af de samlede udgifter på hver af de tre ordninger.

Vær opmærksom på, at definitionen af kollektive tilskudsmodtagere er ændret i den nye bekendtgørelse. Det betyder, at der i 2017 kun er ét ansøgningsskema, der skal udfyldes. Kollektive tilskudsmodtagere defineres nu som en organisation, som er anerkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at varetage dets medlemmers, interessenters eller offentlighedens interesse. Anerkendte er fx Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Dansk Akvakultur og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU