Gå til hovedindholdet

Ansøgningsrunden for lavbundsprojekter er nu åben

Første ansøgningsrunde for lavbundsprojekter er nu åben i Tast selv-service. Ansøgningsfristen er den 16. maj.

Publiceret 3. april 2017

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan fra i dag og frem til den 16. maj sende ansøgninger om naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Lavbundsprojekter skal placeres på kulstofrige lavbundsjorder og bidrager derfor både til forbedring af natur og vandmiljø og reducerer udledningen af drivhusgasser.

Lavbundsprojekter forbedrer natur og vandmiljø

Formålet med lavbundsordningen er at forbedre natur og vandmiljø ved at ophøre med dyrkning af kulstofrige lavbundsjorder. Når dyrkningen ophører, reduceres nedbrydningen af jordens kulstofpulje og dermed mindskes udledning af drivhusgasser. Samtidig reduceres udledningen af kvælstof til gavn for vandmiljøet.

Projekterne skal placeres på kulstofrige lavbundsjorder og i hoved- og delvandoplande med et kvælstofreduktionsbehov eller i tilknytning til et Natura 2000-område.

Lavbundsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og den politiske aftale om Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015. Lavbundsprojekter bidrager enten til at opfylde Vandrammedirektivet eller Natura 2000-direktiverne.

Hvem kan søge?

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan søge om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Der kan både søges om forundersøgelse og om etablering af lavbundsprojekter.

Tilskud under ordningen kan søges via Tast selv-service.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen administrerer ordningen i samarbejde med Miljøstyrelsen. Det er Miljøstyrelsen, der prioriterer og indstiller ansøgninger om tilskud til lavbundsprojekter.

To ansøgningsrunder i 2017

I 2017 er der følgende ansøgningsrunder på lavbundsordningen:

Ordningen i 2017

Ansøgningsrunde 1

Ansøgningsrunde 2

Åbningsdato

Ansøgningsfrist

Åbningsdato

Ansøgningsfrist

Lavbundsprojekter (forundersøgelse og gennemførelse)

03-04-2017

16-05-2017

17-11-2017

30-01-2018

De indikative økonomiske rammer for ansøgningsrunderne i 2017 kan findes på www.vandprojekter.dk.

Læs mere i tilskudsguiden


Læs mere om lavbundsordningen

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte EU & Erhverv på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail euogerhverv@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU