Gå til hovedindholdet

Ansøgningsrunde for økologisk biavl 2018 er åben fra torsdag

Har du biavl som økolog, skal du indberette din honningproduktion til Landbrugsstyrelsen. I mellem den 1. februar og den 20. april 2018 kan du ansøge om at omlægge dine bigårde til økologisk produktion.

Publiceret 29. januar 2018

Alle som har eller gerne vil have økologiske bigårde, skal søge om godkendelse af placeringerne igennem Tast selv-service i skemaet, der hedder Økologisk Biavl. Du skal bruge skemaet til at indberette placeringerne i Internet markkort og oplyse omlægningsdatoer og navne for de enkelte bigårde.

Hvis du endnu ikke er autoriseret økolog, men gerne vil være det, skal du samtidig med ansøgningen om godkendelsen af placering af økologiske bigårde sende en ansøgning om autorisation.

Du kan finde et kort over områder, som er godkendt til økologisk biavl. Kortet blev offentliggjort sidste år og ligger i Tast selv-service, og det kan ses når du indberetter dine bigårde. Bemærk, at kortet kun er vejledende i 2018. Landbrugsstyrelsen vil udstede et nyt kort over områder, som kan godkendes til økologisk biavl i 2018 primo maj.

Hvornår får du svar?

Kortet med de godkendte områder til økologisk biavl for 2018 er baseret på oplysninger fra Fællesskema 2018. Da landmændene har frem til den 20. april 2018 til at indberette deres marker og afgrøder, får du først den endelige godkendelse af bigårdenes placering herefter. Hvis du får afslag på godkendelse af en eller flere af dine ansøgte placeringer, får du 5 hverdage, fra du har modtaget afslaget, til at søge om godkendelse af nye placeringer, uden at bigårdene skal genomlægges.

Fakta om regulering af økologisk biavl

Modellen bygger på landmændenes almindelige indberetning af afgrøder i fællesskemaet i forbindelse med deres tilskudsansøgninger. De godkendte områder vil hvert år kunne ændre størrelse og placering på baggrund af landmændenes afgrødevalg, og om de dyrker økologisk eller konventionelt.

Afgrøderne samt naturtyper tildeles en nektarværdi. Disse nektarværdier inden for et område på 3 km (2.827 ha) summeres i to kategorier for henholdsvis godkendte og ikke-godkendte nektarkilder. Herefter regnes på forholdet mellem disse to kategorier. For at et område kan godkendes til økologisk biavl, skal der være mulighed for, at bierne kan trække på mindst 95 % godkendte nektarkilder, som findes på økologiske arealer, miljøvenligt drevene arealer, naturarealer m.fl.

Nyttige links:

Gå til Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service

Du kan finde det gældende kort her

Læs mere om reglerne for økologisk biavl

Læs mere om, hvordan du bliver økolog

Se vejledning og søg om autorisation

Find vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere om økologikontrollen

 

 


MENU