Gå til hovedindholdet

Alle miljø- og naturprojekter på ét kort

NaturErhvervstyrelsen har tegnet alle miljø- og naturprojekter fra 2008 – 2013 ind på ét kort. Du kan nu se, hvor i Danmark NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til en række forskellige miljø- og naturprojekter under Landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Publiceret 27. januar 2014

Her er en liste over projekter, der er indtegnet på kortet:

Natura 2000-projekter

 • Forberedelse til græsning
 • Rydning af tilgroede arealer
 • Naturlige vandstandsforhold, forundersøgelser og etablering

Vådområdeprojekter

 • Fosforvådområder, forundersøgelser
 • Kommunale vådområder, forundersøgelser og anlæg
 • Statslige vådområder, forundersøgelser og anlæg
 • Private vådområder, anlæg
 • VMPIII vådområder

Natur- og miljøprojekter

 • Planlægning af natur- og miljøprojekter
 • Naturplaner
 • Vegetationsstriber
 • Særlige levesteder for dyrearter
 • Græsningsprojekter
 • Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø
 • Jordfordeling

Beplantningsprojekter

 • Levende hegn
 • Levende hegn med trampestier
 • Småbeplantninger

Brug Internet Mark Kort eller VisKort

Du kan se projekterne via Internet Mark Kort (IMK 2,0) eller VisKort.

Her kan du se et oversigtskort med alle projekterne

På oversigtskortet kan detaljerne være svære at se, og NaturErhvervstyrelsen anbefaler derfor, at du går ind via Internet Mark Kort (IMK 2,0) eller VisKort og ser på mindre områder af Danmark.

Se kort via VisKort her

I VisKort kan du zoome ind og ud på kortet ved at bruge funktionen i øverste venstre hjørne på kortet. I øverste højre hjørne kan du klikke på ”kortindhold”, og her kan du klikke de temaer til, som du har interesse i at se.

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan du se en beskrivelse af temaerne.

Du kan også downloade temaerne.

Download temaerne her.

Alle temaer indeholder følgende informationer på projektniveau, hvis du downloader temaerne:

 • NaturErhvervstyrelsens journalnummer for det pågældende projekt. 
 • Projektets titel.
 • Det årstal som projektet har opnået tilsagn.
 • Det årstal som projektet slutter eller årstal for tinglysning

Alle indtegningerne er vejledende, og der tages forbehold for eventuelle fejl. Finder du en fejl, hører vi gerne fra dig.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Projekttilskud på tlf. 33 95 80 00.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på
tlf. 41 89 25 07.


MENU