Gå til hovedindholdet

Alle ansøgninger om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer i 2017 imødekommes

I årets ansøgningsrunde er der søgt om nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer på 20.000 ha, som svarer til et beløb på 197 mio. kr. Det betyder, at der er søgt for 7 mio. kr. ud over det afsatte budget på 190 mio. kr. Men det finansieres, så vi imødekommer alle tilskudsberettigede ansøgninger om tilsagn.

Publiceret 24. maj 2017

Budgettet til Pleje af græs- og naturarealer er væsentligt højere i 2017 end sidste år. Dermed er der også plads til at tildele nye tilsagn til de arealer, hvor eksisterende tilsagn udløber. Ud af de ca. 13.000 ha med plejetilsagn, som udløber i 2017 (både 20-årige og 5-årige), er der søgt om nyt tilsagn (gentegning) på 11.000 ha. Langt de fleste af disse er værdifulde naturarealer, og ligger derfor enten i den særlige udpegning i Natura 2000, eller på areal med høj naturværdi (HNV). 

Fordeling af årets ansøgninger på kategorier

Herunder ses, i hvilke kategorier årets ansøgninger er fordelt:

Tildeles som

Areal i ha

Natura 2000 – særlig udpegning

10.411

HNV (5-12 samlet)

9.052

HNV  5

2.649

HNV  6

2.178

HNV  7

1.458

HNV  8

1.130

HNV  9

712

HNV 10

516

HNV 11

283

HNV 12

126

Gentegning i Natura 2000

80

Vådområder

100

I alt

19.643

Tabellen viser, at hovedparten af de ansøgte arealer ligger indenfor den særlige Natura 2000-udpegning. Her har Danmark særlige forpligtelser til at passe på naturtyper og arter, og ofte er afgræsning helt afgørende for at fremme disse. Den anden store andel ligger udenfor den særlige udpegning, men med en høj naturværdi (HNV 5-12).

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU