Gå til hovedindholdet

Afgræsning og udeforhold for økologiske dyr når vejret giver udfordringer

Når vejret opfører sig anderledes end normalt, kan det volde vanskeligheder at opfylde reglerne om græsning og udeforhold for økologiske dyr. Derfor har vi samlet svarene på relevante spørgsmål herunder.

Publiceret 1. juni 2018

Økologiske dyr skal have adgang til udearealer, når vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det.

Det betyder, at du undtagelsesvis må afvige fra reglerne, hvis vejrforholdene er meget atypiske for årstiden. Hvis for eksempel udearealerne er oversvømmet eller meget optrådte i et vådt efterår, eller græsmarken er i fare for at blive bidt så langt ned på grund af tørke forår og sommer, så planterne ikke har en chance for at komme tilbage.

Dokumentér din undtagelse

Du skal altid kunne begrunde og dokumentere, hvorfor dyrene undtagelsesvist ikke er ude i græsningssæsonen. Du skal derfor notere i logbogen, hvorfor dyrene er taget ind, hvornår de kom ind, og hvornår du forventer, at dyrene kommer ud igen. Supplér gerne med billeder af udearealerne på tidspunktet, hvor dyrene blev taget ind.

Kan du ikke fremvise dokumentation for undtagelsen ved kontrollen, er det en overtrædelse af økologireglerne.

Undtagelsen skal skyldes usædvanligt vejr

Hvis dine arealer gentagne gange står under vand, bliver optrådte hvert efterår, eller græsmarkerne dødbides hvert forår, er der ikke tale om en undtagelse. Så er der i stedet tale om, at dine arealer ikke er velegnede til formålet eller er for små. Du skal planlægge din drift efter forholdene på din bedrift således, at du kan opfylde kravene om dyrenes adgang til udearealer og græsning i et gennemsnitligt år.

Hyppige spørgsmål om udeforhold for økologiske husdyr

Det er efter 15. april, men stadig så koldt, at græsset ikke er kommet ordentligt i vækst. April måned var usædvanligt kold i år, græsset gror ikke. Må jeg holde mine kreaturer inde på stald?
Ja, men du skal notere i din logbog, hvorfor de ikke er kommet ud endnu, og notere hvornår de kommer ud igen. Vi vil se logbogen, når vi kommer på kontrol.

Min mark er knastør i maj måned i år, og inden for få dage dødbider mine kreaturer græsset, så det ikke kommer op igen i tide. Må jeg tage mine dyr på stald?
Nej, du må ikke tage dyrene på stald. Du må gerne flytte dem til en mindre fold, hvor du kan supplere med grovfoder, men de skal have mulighed for at komme ud mindst seks lyse timer i døgnet. Du skal notere i logbogen, hvornår du flyttede dyrene, og hvorfor de ikke har adgang til græsning i øjeblikket. Du skal også notere, hvornår de fik adgang til græsning igen. Vi vil se din logbog, når vi kommer på kontrol.

I oktober regner det så meget, at min mark er oversvømmet. Marken bliver ødelagt og dyrene syge af at gå derude. Må jeg tage mine dyr på stald i en periode?
Ja, du skal notere i logbogen, hvornår du flyttede dem, og hvorfor de ikke har adgang til græsning eller udearealer i øjeblikket. Men de skal lukkes ud igen, når vejret og marken igen tillader det. 

Marken, hvor mine avlssøer går, er trådt fuldstændig op hver vinter. Må jeg tage søerne på stald om vinteren?
Nej, du skal sørge for, at dine arealer er velegnede til formålet. Det er ikke alle jordtyper, der er velegnede til udearealer for dyr om vinteren.

Der er andre forhold på mine marker, som gør det umuligt for mig at overholde økologireglerne. Må jeg tage mine dyr på stald?
Kontakt Landbrugsstyrelsen om problemet, og gør det inden du overtræder reglerne.

Læs mere om økologisk jordbrugsproduktion i vejledningen

Kontakt

Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til jordbrugskontrol@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU