Gå til hovedindholdet

Ændringer i Tast selv-service for overdragelse af betalingsrettigheder

Som led i videreudviklingen af Tast selv-service gennemfører vi en række ændringer i systemet i forbindelse med overdragelse af betalingsrettigheder. Vær opmærksom på, at der er nogle begrænsninger i systemet, hvis du vil foretage ændringer vedrørende betalingsrettigheder.

Publiceret 16. februar 2017

Vi flytter registreringen af betalingsrettigheder over i vores eget it-system bl.a. for at sikre, at oversigten over dine betalingsrettigheder bliver mere retvisende. I forbindelse med flytningen laver vi følgende ændringer i Tast selv-service:

  • Du kan ikke længere forlænge midlertidige overdragelser
  • Overdragelser med en overdragelsesdato i perioden 21. april til 16. maj 2017 vedrører nu kun ansøgningsåret 2017.

Hvis du vil forlænge en midlertidig overdragelse

Du kan ikke længere forlænge en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder. Du vil i stedet blive bedt om at oprette en ny midlertidig overdragelse i Tast selv-service.

Hvis du vil overdrage betalingsrettigheder i perioden 21. april til 16. maj 2017

Hvis modtager af betalingsrettigheder skal udnytte betalingsrettighederne i ansøgningsåret 2017, kan overdragelsesdatoen senest være datoen for ændringsfristen, dvs. 16. maj 2017.

Hvis modtageren af betalingsrettighederne først skal udnytte rettighederne i ansøgningsåret 2018, kan overdragelsesdatoen tidligst være fra 17. maj 2017. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU