Gå til hovedindholdet

Ændrede regler om MFO-efterafgrøder er nu i høring

Vi sender i dag bekendtgørelsen om direkte støtte i offentlig høring, fordi vi har ændret reglerne for efterafgrøder, der anmeldes som miljøfokusområder (MFO). Bekendtgørelsen er i offentlig høring indtil 30. maj 2017.

Publiceret 15. maj 2017

Her kan du se de vigtigste ændringer i bekendtgørelsen:

Den tidligste destruktionsdato for MFO-efterafgrøder følger de pligtige efterafgrøder

Den tidligste destruktionsdato for MFO-efterafgrøder flyttes fra 27. oktober til 20. oktober, så datoen følger den tidligste destruktionsdato for de pligtige efterafgrøder. Det betyder, at perioden, hvor efterafgrøderne skal være på arealet, forkortes fra 9 uger og 5 dage til 8 uger og 5 dage.

Der fastsættes en dato for tidligste udsåning af blandinger af MFO-efterafgrøder

Blandinger af efterafgrøder kan tidligst udsås 1. juli.

Der kommer betingelser for afgræsning og slæt på arealer med efterafgrøder

Afgræsning og slæt vil ikke længere være tilladt på arealer med MFO-efterafgrøder. Man må dog fortsat gerne slå efterafgrøder, hvis de er tæt på at sætte spiredygtige frø.

Ændringerne i bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2017. Hvis du har kommentarer til dem, kan du se, hvordan du giver et høringssvar, på Høringsportalen.

Læs bekendtgørelsen på Høringsportalen  

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU