Gå til hovedindholdet

Åben ansøgningsrunde for foreningstilskud og Nyt om Husdyrgenetiske ressourcer oktober 2017

Ansøgningsrunden om avls- og raceforeningstilskud er åben - ansøgningfrist 15. november 2017. Husk avlermøde den 18. november 2017 – åben for tilmeldinger. Status for projekttilskud 2017. Temadag for plantegenetiske ressourcer.

Publiceret 16. oktober 2017

Ansøgningsrunden er åben for tilskud til avls- og raceforeninger - ansøgningsfristen er onsdag den 15. november 2017

Avls- og raceforeninger for gamle danske husdyrracer, kan søge om finansielt tilskud til bestemte aktiviteter afholdt i 2017 inden ansøgningsfristen.

Tilskuddet til avls- og raceforeninger udgør højst 25.000 kr., og der stilles krav om dokumentation for betalte tilskudsberettigede udgifter afholdt i 2017.

Tilskuddet forudsætter, at foreningen har indgået en samarbejdsaftale med Bevaringsudvalget. 

Ansøgningsskema og vejledning finder du på Landbrugsstyrelsens hjemmeside 

 

Husk årligt avlermøde lørdag den 18. november 2017 på Djursland

Som avler af de gamle danske husdyrracer er du sammen med andre interesserede inviteret til det årlige avlermøde på Det Grønne Museum i Auning.

Der vil i år være rundvisninger på museet – herunder til museets gamle danske husdyrracer, til Madens Hus med avleres egne produkter samt til museets nyåbnede naturværksted. Desuden vil programmet, som varer fra kl. ca. 10-15.45, byde på oplæg om, hvordan de griber bevaringsarbejdet an i Norge samt endnu et oplæg, som mangler at blive bekræftet.

Har du produkter fra dine gamle danske husdyrracer, som du ønsker at fremvise til årets arrangement, kan du kontakte Bettina Buhl fra Det Grønne Museum på bb@dgmuseum.dk eller pr. tlf. på 8795 1538.

Du kan allerede nu tilmelde dig avlermødet ved at skrive til bevaringsudvalget@lbst.dk og oplyse dit navn. Deltagelse er gratis, men af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig. Når de sidste indlæg er på plads vil invitation og programmet for dagen blive sendt til abonnenter af dette nyhedsbrev.

 

Orientering om projektansøgninger i 2017

Landbrugsstyrelsen har i 2017 modtaget 29 ansøgninger om projekttilskud, i hvilke der tilsammen er ansøgt for knap 7.6 mio.kr. Det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer samt Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer har henholdsvis den 12. og 13. oktober 2017 prioriteret og indstillet projekter til tilsagn om tilskud inden for rammen på i alt ca. 1,8 mio.kr. Herefter træffer Landbrugsstyrelsen inden årsskiftet afgørelser om tilsagn om tilskud til projekter.

 

Sæt kryds i kalenderen den 12. december 2017

Der afholdes temadag om plantegenetiske ressourcer på Det Grønne Museum – Invitation og program for dagen kommer senere.


MENU