Gå til hovedindholdet

4. april kl. 8.00 åbner ny ansøgningsrunde for skolefrugt og -grønt

Nu kan du snart søge om tilskud til uddeling af frugt og grønt til skoleelever. Ansøgningsfristen er 2. maj 2017. Tilsagn om tilskud gives, som noget nyt, efter ”først til mølle-princippet”.

Publiceret 17. marts 2017

Hvad kan du søge?

Du kan søge om tilskud til uddeling af frugt og grønt for skoleåret 2017-2018. Du kan også søge om tilskud til at iværksætte ledsageforanstaltninger. Læs mere om ledsageforanstaltninger.

Produkterne skal som udgangspunkt være friske og uforarbejdede og kan uddeles til elever i børnehaveklassen og 1.-10. klassetrin eller på tilsvarende niveau i andre undervisningsinstitutioner.  

Hvor stort er tilskuddet?  

Rammen til skolefrugt og -grønt er på i alt 17,7 mio. kr.

EU kan medfinansiere op til 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter, dog maksimalt 1,25 kr. for konventionelle produkter og 2,00 kr. for økologiske produkter pr. elev pr. undervisningsdag. 

Ansøg om tilsagn

Da ordningens midler er begrænsede, er den bygget op som en tilsagnsordning. Det betyder, at du som ansøger først søger om at få reserveret en del af puljen – og først derefter får tilskuddet, når du har afholdt udgifterne. Hvis du får tilsagn, kan du sætte uddeling af frugt og grønt i gang. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen skal have modtaget din ansøgning om tilsagn senest 2. maj 2017.  

Tilsagn tildeles efter først til mølle princip

Vi giver, som noget nyt, tilsagn efter først til mølle. Det vil sige, at vi som udgangspunkt træffer afgørelse om tilsagn om tilskud i den rækkefølge ansøgningerne modtages. Dog prioriteres ansøgninger fra leverandører og kommuner først. Her gælder følgende rækkefølge: 

  • Vi giver tilsagn til alle tilskudsberettigede ansøgninger fra kommuner og leverandører der repræsenterer mindst to skoler og som er indsendt inden for de første 24 timer efter ansøgningsrunden åbner, regnet fra kl. 8.00 4. april 2017.
  • Hvis der stadig er penge tilbage, giver vi herefter tilsagn om tilskud til de først indkomne tilskudsberettigede ansøgninger, som er indsendt af leverandører og kommuner efter de første 24 timer.
  • Hvis der herefter stadig er penge tilbage, giver vi tilsagn om tilskud til tilskudsberettigede ansøgninger indsendt af andre end kommuner og leverandører. Dette vil blandt andet være skoler.

På vores hjemmeside kan du som skole finde en liste over, hvilke leverandører der er aktive på ordningen, eller som har udtrykt interesse for at deltage i ordningen. Som skole og/eller flere skoler er du også velkommen til at finde din egen leverandør og deltage i ordningen igennem denne.

Se listen over leverandører 

Ny fælles skoleordning

I forlængelse af, at de to hidtidige separate ordninger for henholdsvis skolemælk og skolefrugt og -grønt på EU-plan nu er blevet lagt sammen til én fælles skoleordning, er de danske ordninger for skolemælk og skolefrugt også blevet lagt sammen. Du skal fortsat søge separat om tilskud til skolemælk og tilskud til skolefrugt og -grønt, men du vil opleve, at der er sket en række ændringer/justeringer. Det er derfor vigtigt at du læser vejledningen grundigt, inden du søger. For tilskud til skolefrugt og -grønt gælder det blandt andet at: 

  • Det er muligt at få finansiereret optil 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter.
  • Antallet af udbetalingsperioder er ændret fra tre til to.
  • Der prioriteres efter først til mølle, dog prioriteres ansøgninger fra kommuner og leverandører først.

Vil du læse mere?

Læs mere om tilskud til skolefrugt og -grønt og find ansøgningsskemaer og vejledning til hvordan du søger på vores hjemmeside.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til projekttilskud@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU