Gå til hovedindholdet

38.816 har søgt arealstøtte

Ansøgningsrunden 2018 er vel overstået. Tast selv-service har været mere stabilt, end det var sidste år. Til gengæld har Kundecenteret haft nok at gøre med at følge med opkaldene, som der var ekstra mange af i år.

Publiceret 31. maj 2018

Da ansøgningsrunden definitivt sluttede 15. maj 2018, var der 38.816 landmænd, der havde søgt om arealstøtte. Det er ca. 700 færre end sidste år. Og der blev søgt om grundbetaling til et samlet areal på 2.580.000 ha, hvilket er 18.704 ha færre end sidste år. 

Tast selv-service har været mere stabilt
Der har i alt været 16 timer i ansøgningsrunden, hvor det ikke har været muligt at bruge Tast selv-service. I 2017 var det 35,9 timer. Landbrugsstyrelsen har et mål om, at Tast selv-service er tilgængeligt i mindst 98 % af åbningstiden. I det første kvartal af 2018 var Tast selv-service tilgængeligt i 98,11 % af åbningstiden. Vi ved, at nogle konsulenter og landmænd har haft en anden oplevelse under ansøgningsrunden, hvilket kan hænge sammen med lokale forhold. Det er noget, vi undersøger frem mod næste ansøgningsrunde. 

I forhold til svartider på upload af markkort og beregner mv. har vi i enkelte uger været over vores mål, men i gennemsnit har vi nået alle svartiderne. Fx har load af kort i Internet Markkort (zoom) i gennemsnit været under de 6 sekunder, det var målsat til, og vi har i alle uger under ansøgningsrunden holdt svartiden for upload af markkort med 50 marker på under 25 sekunder. Du kan se svartidsmålingerne her 

Kundecenteret har haft travlt

Kundecenteret modtog 12.745 opkald i ansøgningsrunden 2018 frem til 20. april, hvilket er en kraftig stigning i forhold til ansøgningsrunden 2017, hvor Kundecenteret modtog 7.922 opkald. De mange opkald skyldes især, at flere har ringet om de samme fejl i Tast selv-service. Vi har i år valgt ikke at lave rettelser løbende i ansøgningsrunden men i stedet i vores ordinære servicevinduer. Det har betydet flere fejlmeldinger af samme fejl, men til gengæld er stabiliteten i Tast selv-service blevet bedre.  

Mulighed for at blive ringet op

For at forebygge lang ventetid gjorde Kundecenteret det muligt for kunderne at blive ringet op, allerede når de hørte, hvilket nummer de var i køen. I den sidste weekend op mod ansøgningsfristen havde Kundecenteret ekstraordinært åbent fra kl. 10.00 til kl. 15.00, men kun få landmænd benyttede sig af muligheden for at ringe i det tidsrum. 

Den gennemsnitlige ventetid i ansøgningsrunden 2018 var 3,01 minutter mod 2,4 minutter i 2017. Det er Landbrugsstyrelsens mål, at ventetiden bliver højst 2 minutter. Vi nåede desværre ikke dette mål i år, da vi havde bemandet efter mængden af opkald sidste år, og det desværre viste sig ikke at være tilstrækkeligt.  

Hvad sker der nu?

Vi er i fuld gang med sagsbehandlingen af de mange ansøgninger, og vores kontrollører kan snart gå i gang med kontrollen. Vi er startet med de sager, hvor der er registreret fejl, og vi arbejder hen imod, at så mange landmænd som muligt får udbetalt deres støtte i starten af december. Vi sender løbende høringsbreve. Jo hurtigere vi modtager svar på brevene, jo flere ansøgninger kan vi få færdigbehandlet til december. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til: direktebetalinger@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU