Gå til hovedindholdet

21 mio. euro til tværnational forskning i bæredygtig animalsk produktion

Danske virksomheder og institutioner kan nu søge tilskud til tværeuropæiske forsknings- og udviklingsprojekter, der understøtter udviklingen af bæredygtig, intensiv animalsk produktion: ERA-net COFUND Call SusAn – Sustainable Animal Production

Publiceret 14. januar 2016

Projekterne skal have en tværfaglig tilgang til udvikling af bæredygtig animalsk produktion inden for tre forskningsområder:

  • Økonomisk konkurrenceevne
  • Miljøhensyn
  • Samfundets accept

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram har bidraget med 1 mio. euro til finansiering af dansk deltagelse i det tværnationale forskningsarbejde, ERA-net. GUDPs bidrag er øremærket forskningsområderne økonomiske konkurrenceevne og miljøhensyn.

NaturErhvervstyrelsen deltager via GUDP midlerne i ERA-nettet, som er et af flere europæiske forskningssamarbejder, etableret under Horizon 2020 EU-programmet.

Samlet bidrager i alt 37 partnere fra 23 lande bidrager med 17 mio. euro, EU kommissionen lægger yderligere 4 mio. euro oveni til finansiering af projekter. Midlerne giver gode muligheder for nye spændende tværnationale forsknings- og udviklingssamarbejder om bæredygtig animalsk produktion.

Vigtige frister for ansøgning og link til ERA-Nettets hjemmeside

  • Ansøgningsfrist for præregistrering er den 29. marts 2016 kl. 12.00 CET
  • Frist for indsendelse af den komplette ansøgning: 9. september 2016 kl. 12.00 CET

Det fulde projekt ansøgningsmateriale, der skal anvendes til ERA-Net Cofund Call on Sustainable Animal Production (SusAn), kan findes her

Derfor investerer GUDP i ERA-net

Bestyrelsen for GUDP investerer i udvalgte programmer under ERA-net, når de har et fokus, som vurderes at ligge inden for GUDPs strategi, og samtidig giver merværdi til danske virksomheder. Eksempelvis i form af synergi, videns- og arbejdsdeling og dermed gearing af de nationale bevillinger til forskning og udvikling. GUDP lægger vægt på, at deltagelsen giver danske virksomheder adgang til ny viden og dermed til en forbedring af deres konkurrenceevne. Det betyder bl.a., at der stilles et særskilt krav til danske partnere om udarbejdelse af forretningsplaner i forbindelse med udformning af en SusAn projektansøgning.

Du kan læse mere på GUDPs internationale arbejde her

 

Kontakt GUDP

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Helle Palmø på tlf.: 33 95 80 00, mail: gudp@naturerhverv.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf.: 41 89 25 07.


MENU