Gå til hovedindholdet

108 mio. kroner til nytænkende og bæredygtige projekter i fødevareerhvervet

Erhvervsstøtteordningen GUDP har netop uddelt midler til i alt 17 projekter. Heraf 74 mio. kroner i støtte til 11 projekter fra årets 2. ansøgningsrunde.

Publiceret 1. december 2016

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har udvalgt endnu en række projekter, der skal have støtte. Der er tale om i alt 17 projekter, som bestyrelsen ser et særligt potentiale i. Det er projekter fra tre forskellige ansøgningsrunder til midler under GUDP:

● 2. ansøgningsrunde til GUDP i 2016
● Månegrisen
● Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram (Organic RDD 3).

Hvilke projekter har fået støtte?

Ved årets 2. ansøgningsrunde modtog GUDP i alt 45 ansøgninger. På den baggrund har bestyrelsen valgt at støtte 11 projekter med et samlet tilskudsbeløb på cirka 74 mio. kroner.

De 11 projekter spænder meget bredt fra udnyttelse af restmælkesukker til ølproduktion over højere udbytter af kvalitetsfrø i græs og spinat til forbedret teknisk grundlag for at reducere klima- og miljøbelastningen fra produktionen af svinekød. Listen over de støttede projekter offentliggøres på GUDP’s hjemmeside inden jul, og til marts kan du læse beskrivelser af projekterne på hjemmesiden.

Månegrisen modtog 3 projektansøgninger, og GUDP’s bestyrelse har besluttet at bevilge cirka 14 mio. kroner til 2 af projekterne.

Læs mere om de valgte månegrisprojekter.

I ansøgningsrunden for Organic RDD 3 modtog GUDP i alt 10 ansøgninger. Heraf får 4 projekter tilsagn for i alt cirka 20 mio. kroner. Mens 3 af projekterne fokuserer på udfordringer indenfor planteproduktion, fokuserer det sidste projekt på husdyrproduktion.

ANSØGNINGSRUNDE

UDDELTE MIDLER CA.

ANTAL PROJEKTER

2. ansøgningsrunde GUDP

74 mio. kr.

11

Månegrisen

14 mio. kr.

2

Organic RDD 3

20 mio. kr.

4

Kontakt
Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller sende en mail til gudp@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.

Fakta

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er en moderne erhvervsstøtteordning, der støtter udviklings-, demonstrations- og netværksprojekter inden for fødevareerhvervet. GUDP-projekter skal både skabe vækst, arbejdspladser og nytænkning i erhvervet samtidig med, at de skal bidrage til at løse nogle af de klima- og miljøudfordringer, som erhvervet står over for.

Månegrisen og Organic RDD 3 er særlige indsatser under GUDP.

Månegrisen er etableret ud fra en vision om at ophæve modsætningen mellem udvidelse af svineproduktionen og hensynet til miljø, klima og dyr. Månegrisen skal give input til fremtidig emissionsbaseret regulering, der omfatter måling af de faktiske udledninger fra den enkelte bedrift, hvilket forudsætter nye måleteknologier. GUDP-projekterne skal teste forskellige målesetups i virkelige svineproduktioner og dermed give viden om anvendelse og udbredelsesmuligheder.

Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram 3 (Organic RDD 3) giver støtte til økologiske projekter, der bidrager med konkrete løsninger til at øge ressourceeffektiviteten i det økologiske landbrug. Indkaldelsen af ansøgninger er gennemført i samarbejde med Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), idet bestyrelsen for GUDP har hentet en indstilling fra ICROFS-bestyrelse i forbindelse med uddeling af midlerne under programmet.

Læs mere om GUDP og find beskrivelser af de mange GUDP støttede projekter.


MENU