Gå til hovedindholdet

1. februar åbner vi for ansøgninger til målrettede efterafgrøder

1. februar 2017 kl. 07.00 åbner Tast-selv-service for den årlige ansøgningsrunde for grundbetaling og de øvrige arealstøtteordninger. Samtidig får du mulighed for at søge tilskud til målrettede efterafgrøder i Fællesskemaet 2017. Vær opmærksom på, at tilskuddet uddeles efter ”først til mølle princippet”.

Publiceret 31. januar 2017

Formålet med ordningen Målrettede efterafgrøder er, at der ikke sker en tilbagegang i miljøtilstanden for kyst- og grundvand. Ordningen er målrettet efter, hvor der er størst behov for en kvælstofreducerende indsats og er derfor opdelt i tre ansøgningsrunder. I første ansøgningsrunde kan du søge tilskud i områder, hvor der er et indsatsbehov i forhold til grundvand. I anden runde og tredje runde kan du søge tilskud i områder, hvor der er et indsatsbehov i forhold til kystvand. Ansøgningsrunderne to og tre åbner henholdsvis 1. marts 2017 og 22. marts 2017.

Du skal være opmærksom på, at hvis der ikke bliver udlagt nok målrettede efterafgrøder pr. 21. april 2017, vil der blive indført et obligatorisk krav om udlæggelse af efterafgrøder, som der ikke ydes kompensation til.

Bemærk, at du ikke kan benytte målrettede efterafgrøder til at opfylde krav om pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder eller til at opfylde en forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder (MFO-efterafgrøder). Derimod kan målrettede efterafgrøder, der etableres som græsudlæg, medregnes til opfyldelse af 70 pct. kravet ved 2,3 DE bedrifter, hvis du både opfylder betingelserne for tilskud til målrettede efterafgrøder og opfylder kravene til at kunne gøre brug af kvægundtagelsesbestemmelsen.

Nyt kortgrundlag på Miljøportalen og i IMK

På baggrund af ny beregning for opgørelse af indsatsbehovet for de målrettede efterafgrøder, har vi opdateret kortet med det nye indsatsbehov, jf. også vores nyhed fra 16. januar. Du kan finde det opdaterede kort i Internet Markkort.

Bemærk, at vi også har udarbejdet et oversigtskort, der viser, hvor der er sket ændringer i forhold til tidligere offentliggjorte kort. Se kortet på denne side. 

I Miljøgis ligger der også et kort over indsatsbehovet. Men vær opmærksom på, at kortet over ansøgningsrunderne endnu ikke er opdateret her. Dette vil ske snarest muligt. Se i stedet ansøgningsrunderne i Internet Markkort.

Se vejledning, faktaark, brugerguide m.m.

Du har mulighed for at læse nærmere om ordningen målrettede efterafgrøder på vores hjemmeside www.naturerhverv.dk, hvor du blandt andet kan finde følgende:

  • Vejledning om målrettede efterafgrøder
  • Faktaark
  • Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder (via et link)
  • Brugerguide til Fælleskema 2017
  • Kortgrundlag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU