Gå til hovedindholdet

Faglige meddelelser

RSS

Hvad er muligheder og risici ved planter frembragt

ved de nye planteforædlingsteknikker? Hør mere tirsdag den 30. januar 2018 hos Landbrugsstyrelsen,...

Vi afholder temadag tirsdag den 12. december 2017 om jordbrugets plantegenetiske ressourcer på Det Grønne Museum ved Gl. Estrup. Vi fortæller om et...

Nu kan du se oversigten over fordelingen af besigtigede og godkendte arealer af sædekorn i 2017.

Nu kan du se oversigten over foreløbige mængder af vintersæd. De økologiske mængder er med i den samlede oversigt samt isoleret i en separat oversigt.

Nu kan du se oversigt over godkendte arealer med markfrø i 2017. Oversigterne er delt op på artsniveau og sortsniveau.

TystofteFonden inviterer til Grundkursus i prøvetagning for nye prøvetagere d. 8. og 9. november 2017, samt opfølgningskursus for erfarne prøvetagere...

Nyheds side navigering - se flere nyheder

MENU