Gå til hovedindholdet

Vin

Producenter, der producerer vin eller dyrker druer for at producere vin i kommercielt øjemed, skal registrere sig hos Landbrugsstyrelsen.

Det er ikke muligt at få økonomisk støtte til at producere vin i Danmark.

Formål med registreringen

Registreringen af oplysninger om vinproducenterne er nødvendig af hensyn til den fysiske kontrol af marker og sorter mm. Oplysningerne gør det muligt at få et samlet billede af markedssituationen for vin i EU til brug ved forvaltningen af vinsektoren.

Alle vinproducerende lande i EU har pligt til at oplyse om produktionen – uanset om den er stor eller lille.

Hvem skal registreres?

Vinproducenter skal registreres hos Landbrugsstyrelsen, hvis de producerer vin eller dyrker druer for at producere vin i kommercielt øjemed.

Pligten til at registrere produktionen omfatter producenter, der har salg eller aktiviteter med henblik på salg som fx:

 • Promotion
 • Vinsmagninger
 • Besøg på vingård.

Bemærk at hobby-producenter skal ikke registrere sig, hvis vinen udelukkende går til privat brug. 

Hvad skal oplyses?

Landbrugsstyrelsen udsender løbende skemaer til de registrerede, kommercielle producenter/avlere. I skemaerne skal der gives oplysninger om:

 • Vindyrkningsareal
 • Sorter
 • Høst
 • Produktion og
 • Lager.

Betingelser og kontrol

Betingelser og krav

For at blive registreret som vinproducent skal du:

 • overholde en række regler og krav til dyrkning, fremstilling, mærkning, etc. 
 • registreres hos den lokale fødevareregion med henblik på autorisation mv. ved behandling og salg af fødevarer og hos skatteregionen med henblik på betaling af vinafgifter.

Du kan læse om betingelserne i:

Vejledningen for vinproduktion i Danmark.

Bemærk at det ikke er muligt at få økonomisk støtte til at producere vin i Danmark.

Kontrol

Danmark har siden 1. august 2000 været et vinproducerende land, så det er muligt at dyrke vin kommercielt til fremstilling af bordvin.

Vinavlerne skal registreres og er underlagt en kontrol, som sikrer, at der kun dyrkes godkendte sorter, og at bordvinen fremstilles efter de gældende regler. Fødevarestyrelsen kontrollerer fremstillingen af vin.

Hvis du dyrker vin og sælger den vin, der fremstilles fra druerne, skal vinstokkene inspiceres af Landbrugsstyrelsen med passende mellemrum.

Godkendte vinsorter til dyrkning i Danmark er listet i:

Bekendtgørelse nr. 708 af 18. juli 2000 om dansk vinproduktion

Registrering og frist

Inden druerne høstes, skal du, hvis du er kommerciel producent af druer eller vin, udfylde et registreringsskema og sende dette én gang til:

Landbrugsstyrelsen
Projekttilskud
Nyropsgade 30
1780 København V
E-post: projekttilskud@lbst.dk  

Når den kommercielle produktionen af druer eller vin ophører permanent, skal producenten meddele dette skriftligt til Landbrugsstyrelsen. Herefter sletter vi oplysningerne i registret.

Vejledning og skema

I vejledningen kan du læse mere om betingelserne for at blive registreret som vinproducent i Danmark.

Send registreringsskemaet til:

Landbrugsstyrelsen
Projekttilskud
Nyropsgade 30
1780 København V
E-mail: projekttilskud@lbst.dk 

Hvad siger loven og mere information?

 Danske regler

EU-regler

 • Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)
 • Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009
  om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren

Mere information

Anden information som er relevant for vinproduktion:

 • Fødevarestyrelsen
  På Fødevarestyrelsens hjemmeside finder du oplysninger om økologiske fremstillingsmåder og behandlingsmetoder, autorisation, hygiejne, mærkning, geografiske betegnelser etc.
   
 • Den lokale fødevareregion
  Find adressen på din lokale fødevareregion på Fødevarestyrelsens hjemmeside 
MENU