Gå til hovedindholdet

Kartofler

Kontrollen med kvaliteten af læggekartofler og spisekartofler udføres af Landbrugsstyrelsen efter bekendtgørelse om kartofler. Spisekartofler må ikke benyttes til læggekartofler, men læggekartofler kan, i særlige tilfælde, benyttes som spisekartofler.

MENU