Gå til hovedindholdet

Industrihamp

Landbrugsstyrelsen står for administration og kontrol af industrihamp.

Tilladelse til dyrkning af industrihamp

Du skal have en tilladelse for at dyrke industrihamp i Danmark. Tilladelsen gælder for maksimalt ét år ad gangen. Der gives kun tilladelse til dyrkning af industrihamp af sorter med et lavt indhold af Tetrahydrocannabinol (THC). 

Hamp dyrkes typisk til følgende formål:

  • vildtafgrøde
  • fiberproduktion
  • frøproduktion

Herunder finder du vejledning og ansøgningsskema til at dyrke industrihamp:

Læs vejledningen til ansøgning om tilladelse til dyrkning af industrihamp.

Se ansøgningsskema til dyrkning af industrihamp.

Du har pligt til at indgive ændringsansøgning, hvis du ønsker at ændre indholdet af en udstedt tilladelse. Bemærk at det er dit ansvar, altid at have en gyldig tilladelse, derfor skal du indsende ændringsansøgningen inden ændringen sker.

Ændringsansøgning.

Lægemiddelstyrelsen giver tilladelse

Efter Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om euforiserende stoffer skal Lægemiddelstyrelsen give tilladelse, før der må sås industrihamp. Landbrugsstyrelsen står for administration og kontrol af ordningen, samt kontakten til Lægemiddelstyrelsen og Rigspolitiet.

Som en del af godkendelsesproceduren undersøger Rigspolitiet om der er fare for, at ansøger vil misbruge tilladelsen. Den endelige afgørelse træffes af Lægemiddelstyrelsen.

Det tager ca. 6 uger at få en tilladelse, og du får direkte besked fra Lægemiddelstyrelsen.

NB. Dette vedrører kun dyrkning af industrihamp og ikke medicinsk cannabis. Alle henvendelser vedrørende dyrkning af medicinsk cannabis skal henvises til Lægemiddelstyrelsen.

Kontrol af industrihamp

Sådan foregår kontrollen

Ved kontrollen afskærer vi ca. 30 cm af skuddene på 50 planter. På vores laboratorium bestemmes indholdet af det euforiserende stof Tetrahydrocannabinol (THC).

Vi kontrollerer også beliggenheden og størrelsen af arealerne med industrihamp.

Resultatet af kontrollen

Resultatet af kontrollen beskrives i en kontrolrapport. Er der intet at bemærke, meddeler vi dette til Lægemiddelstyrelsen og til avleren. Brevet indeholder oplysning om resultatet af THC-analysen.

Overtrædelser

Hvis der ved kontrollen er konstateret forhold, hvor der kan være tale om, at betingelserne for dyrkning af industrihamp ikke er overholdt, modtager avleren en kopi af kontrolrapporten med anmodning om at indsende eventuelle bemærkninger til rapporten inden for en frist på 14 dage.

Efter udløbet af denne frist, og når analyseresultatet foreligger, færdigbehandler Landbrugsstyrelsen sagen og sender den videre til Lægemiddelstyrelsen, der træffer afgørelse i sagen.

Når Landbrugsstyrelsen sender sagen videre, modtager avleren brev herom.

MENU