Gå til hovedindholdet

Flyvehavre

Flyvehavre er en ukrudtsplante af græsfamilien.

Planten kendes på de åbne aks med små kerner og stak. På fotoet til venstre ser du et eksempel på et aks fra en flyvehavreplante. Til højre ser du et aks fra en kulturhavreplante.

Flyvrehavre, Foto: A. From Nielsen
Kulturhavre, Foto: Bo Melander

Bestemmelse af flyvehavreplanter

Hvis du har behov for hjælp til bestemmelse af flyvehavreplanter, kan du henvende dig til en planteavlskonsulent i en landboforening. 

Hvorfor skal du bekæmpe flyvehavre?

Flyvehavre er en af flere planter, der er uønsket i Danmark, fordi den hvert år koster mange penge i forsøg på bekæmpelse og i tab af indtægter for landbruget.

Lovpligtigt at bekæmpe flyvehavre efter nationale regler

Derfor er det lovpligtigt i Danmark at bekæmpe flyvehavre. Reglerne om flyvehavre er lavet for at fjerne flyvehavre fra arealer, hvor planten gror og for at hindre, at den breder sig til andre arealer.

Hvem skal bekæmpe flyvehavre?

Bekendtgørelsen om flyvehavre siger, at alle dyrkede og udyrkede arealer skal holdes fri for flyvehavreplanter.

Det vil i praksis sige, at alle arealer, undtagen lige der, hvor der ligger en bygning, er dækket af reglerne. Det betyder også, at reglerne gælder, uanset om der er tale om landbrugsjorder, offentlige arealer eller private grunde.

Det er brugeren eller ejeren af jorden, der har pligt til at bekæmpe flyvehavren. Da planten spreder sig let både for vinden og af fugle og andre dyr, så kan man finde den overalt.

Hvornår skal du bekæmpe flyvehavre?

Du skal bekæmpe flyvehavre, så snart du kan konstatere, at der er tale om flyvehavre. Det vil med andre ord sige, at det skal ske, så snart planten er synlig og genkendelig uanset tidspunkt på året.

Der ikke er nogen tidsfrist for at fjerne flyvehavre. Reglerne gælder hele året.

Hvordan kan du bekæmpe flyvehavre?

Du kan bekæmpe flyvehavre ved at sprøjte med et kemisk middel eller ved manuelt eller mekanisk at fjerne planterne.

Hvis du luger eller fjerner flyvehavren mekanisk, skal du skaffe dig af med planterne på forsvarlig vis, så frø ikke spreder sig. Det vil sige, at planterne skal opbevares og transporteres i tætte sække eller andre beholdere, der ikke er åbne.

Landbrugsstyrelsen er kontrollerende myndighed, og vi kan derfor ikke påtage os at rådgive nærmere om bekæmpelse af flyvehavre.

Du kan få råd og vejledning om metoder og tidspunkt for bekæmpelse ved at kontakte en planteavlskonsulent.

Andre spørgsmål og svar

Der er flyvehavre på vores marker. Hvornår skal den senest være fjernet?

Reglerne siger, at flyvehavre ikke må findes. Derfor skal flyvehavre fjernes, så snart man kan konstatere, at der er tale om flyvehavre. Der er derfor heller ingen tidsfrist.

Hvem skal luge i rabatten, dvs. når vi er umiddelbart fri af det dyrkede areal ude i grøftekanten?

I princippet er det altid ejeren/brugeren af det pågældende areal, som er ansvarlig for at fjerne eventuel flyvehavre. Når der er tale om rabatter, skel og andre steder, hvor der kan være tvivl om, hvem der har forpligtelsen, så må det bero på et skøn. Hvis der er tale om en rabat mellem en offentlig vej og et privat areal, så er det som oftest den offentlige myndigheds forpligtelse. Hvis der er tale om en privat fællesvej, så kommer det an på, om grundejerne ejer jorden ud til midten af vejen eller blot har ret til at færdes på vejen. Det vil altså sige, at der kan være tilfælde, hvor forpligtelsen til at fjerne flyvehavre også omfatter rabatten og andre tilfælde, hvor selve vejen og altså også rabatten tilhører en anden, som dermed har forpligtelsen.

Hvilke regler gælder for bekæmpelse af flyvehavre, og hvor kan jeg finde dem?

Du finder reglerne for bekæmpelse af flyvehavre her på hjemmesiden.
Læs mere om flyvehavre ved at klikke her.

Hvordan får jeg at vide, hvem der har anmeldt mig for flyvehavre?

Det gør du ved at søge indsigt i din sag. Du skal skrive til Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, att.: Jordbrugskontrol. Husk at skrive sagsnummeret på sagen.

Hvordan kender jeg forskel på flyvehavre og alm havre?

Vi vil anbefale dig at bruge en græsnøgle. Du kan f.eks. finde en græsnøgle på Bayer CropScience hjemmeside. Hvis du vil se fotos, så prøv f.eks. www.istockphoto.com. Siden er på engelsk, men flyvehavre hedder ”wild oats” på engelsk.  

Mere information og lovgrundlag

Hvis du dyrker fremavlskorn, er der særlige regler for flyvehavre. Du kan læse mere om disse regler på siderne om fremavlskorn.

Genvej til siden Fremavlskorn

Lovgrundlag

Hvis du vil vide mere om lovgrundlaget for kontrol for flyvehavre, så kan du finde dette på siderne med lovstof.

Genvej til danske regler

Genvej til EU-regler

Genvej

Læs mere om fremavlskorn 

Danske regler om flyvehavre

EU-regler om flyvehavre

MENU