Gå til hovedindholdet

Sådan plejer du dine arealer

På denne side kan du få et overblik over de forskellige forpligtelser for pleje. Du kan også læse om reglerne for plantedække på arealer med tilsagn til pleje af græs- og naturarealer.

Hvis du skal afgræsse

- synligt afgræsset eller tæt, lavt plantedække.

Dit areal bliver vurderet på, hvordan græsset ser ud, når fristen for pleje udløber.
Se siden om vigtige datoer her.

Græsset skal være tydelig afbidt, og hvis du søger grundbetaling skal det også være under 40 cm højt. Der må gerne være små områder under 100 m2, der ikke lever op til dette. Dette er den forpligtelse, som de fleste naturplejere skal overholde.

Se videoen om synligt afgræsning, og læs mere om visse særlige regler nedenfor.

Denne film giver dig gode råd til at overholde kravet om, at et areal skal fremstå synligt afgræsset på et bestemt tidspunkt af året.

Særligt om fold-afgræsning

Du må gerne lave foldafgræsning, hvor dyrene ikke går på hele arealet i hele perioden.

Særligt om slæt før afgræsning

Du må gerne tage et slæt før afgræsning – fx for at bjærge foder til vinteren.

Hvis du skal tage slæt

Det er vigtigt, at du tager slæt i perioden 21. juni til 31. august eller 15. september, alt efter hvilket tilsagn du har. For tilsagn fra før 2015 kan slæt erstattes af afgræsning. Hvis du vælger at afgræsse i stedet for at tage slæt, skal du leve op til reglerne for afgræsning ovenfor.

Se videoen om slæt, og læs mere om visse særlige regler nedenfor.

Denne film giver dig gode råd til at overholde de vigtigste betingelser, når der skal tages et slæt.

Afpudsning eller høslæt

Vær opmærksom på at plantematerialet skal fjernes for at slåningen defineres som et slæt. Formålet med dette tilskud er blandt andet at fjerne næring fra arealerne. Fjerner du ikke plantematerialet lever du ikke op til regler om at tage et slæt.

Hvis du har valgt fast græsningstryk

Ved fast græsningstryk bliver dit areal vurderet på, om du har det rigtige antal dyr pr. hektar. Du skal sørge for, at det kun er dine egne marker og kun marker med fast græsningstryk, der er i samme indhegning. Du skal desuden sørge for, at der er minimum det antal dyr per hektar, der gælder for dit tilsagn. Husk, at beregningen af antal dyr pr. ha sker ud fra hele det areal, der kan afgræsses inden for indhegningen.

Se videoen om fast græsningstryk, og læs mere om visse særlige regler nedenfor.

Denne film giver dig gode råd til at overholde kravet om, at der skal gå et bestemt antal dyr pr. hektar.

Særligt om nedsat græsningstryk

Hvis græsningstrykket på 1,2/1,5 storkreaturer pr. hektar er for højt for den type natur, du har, kan du få det nedsat. Det er din kommune eller i visse tilfælde Naturstyrelsen, der skal vurdere, hvad et passende græsningstryk er. Landbrugsstyrelsen skal bruge denne vurdering, for at kunne give dig et permanent nedsat græsningstryk.

Du kan læse mere om nedsat græsningstryk her.

Særligt hvis du vil tage dine dyr af en mark

Hvis du midlertidigt har behov for at tage et dyr af arealet, skal du søge en dispensation hos Landbrugsstyrelsen. Det kan fx. være hvis et dyr bliver sygt eller lignende.

Det kan være en god idé at have et dyr ekstra på arealet, så du ikke behøver en dispensation, hvis du pludselig må fjerne et dyr.

Du kan læse mere om dispensation her.

Hvis dine arealer er for våde

Mange arealer med tilsagn til plejegræs har risiko for oversvømmelse, da de ligger lavt. Det kan fx være på engarealer, hvor naturen kan have gavn af afgræsning eller slæt. Det er OK med midlertidigt vanddække, hvis der er plantedække og du har nået at pleje arealet, inden det blev oversvømmet. Hvis du har arealer, hvor du ved der er risiko for oversvømmelse, kan du derfor sørge for at pleje disse områder først. Hvis ikke du når dette, så søg en dispensation hurtigst muligt.

Særligt om våde arealer, hvor du også søger grundbetaling

Det er risikabelt at have grundbetaling på arealer, der ofte bliver oversvømmet. Du kan overveje, om det er bedre kun at have tilsagn til pleje af græs-  og naturarealer. Med dette tilsagn er det OK med vand på arealerne. Der skal dog være et plantedække, og du skal have nået at pleje dem, inden de blev oversvømmet. Når du ansøger om nyt tilsagn, kan det derfor være en idé at søge om den høje tilskudssats til arealer uden grundbetaling.

Hvis plantedækket forsvinder

Der skal altid være et plantedække overalt på arealet med tilsagn. Det skyldes, at tilskuddet vedrører selve plejen af arealet. Denne pleje kan ikke ske, hvis der ikke er et plantedække, der kan plejes.

Det kan være et problem, hvis dyrene træder dele af areal op, så plantedækket forsvinder på et større areal (over 100 m2). Der kan i nogle tilfælde være brug for at hegne dyrene fra i en periode. I andre tilfælde kan der være brug for at søge en dispensation.

Når buske breder sig

Tæt krat, brombær, høje tagrør og lignende kan brede sig på dine arealer. Det er vigtigt, at arealer, som dine dyr ikke kan afgræsse, er under 100 m2. Sørg for at holde dem under denne grænse ved hjælp af slåning, afpudsning eller intensiv afgræsning i folde.

Dispensation fra plejebetingelser

Du kan søge om dispensation, hvis du et år har problemer med at overholde betingelserne i dit tilsagn. Det kan fx være på oversvømmede arealer, du ikke har nået at pleje.

Du kan læse mere om dispensation, og hvad det betyder for dit tilskud her.

 

 

MENU