Gå til hovedindholdet

Målrettet arealregulering

På denne side kan du læse om arbejdet med en mere målrettet arealregulering.

Generelt om målrettet regulering

I dag er der generelle krav til landmænds brug af kvælstof – uanset hvilke landbrugsarealer det udbringes på. Målrettet arealregulering handler om, at man i stedet regulerer kravene efter om landbrugsarealet afvander til et sårbart vandområde og jordens evne til at tilbageholde kvælstof.

 

Denne fremgangsmåde vil være mere omkostningseffektiv og kan tage større hensyn til natur- og miljøbeskyttelse end den nuværende metode. Målet er, at der i visse områder kan dyrkes mere frit og driftsøkonomisk optimalt, samtidig med de mere sårbare vandområder bliver bedre beskyttet.

 

 

Fødevare- og Landbrugspakken

Med aftalen om Fødevare- og landbrugspakken (december 2015), blev det besluttet at indføre en målrettet regulering fra kalenderåret 2019. Indsatsbehovet i den målrettede regulering indfases med en tredjedel om året, så der ved fuld indfasning i 2021, skal leveres en kvælstofreduktion på ca. 3.500 tons.

Ifølge handlingsplanen skal der være størst mulig fleksibilitet i valget af virkemidler, og der arbejdes frem mod igangsætningen af målrettet regulering, på at øge antallet af virkemidler. Der skal etableres en kompensationsordning, som kompenserer for bedriftens økonomiske omkostninger forbundet med den målrettede kvælstofregulering. Endeligt skal den målrettede regulering også bidrage til grundvandsbeskyttelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder i skrivende stund, med afsæt i de ovenstående forudsætninger, på en konkret løsning for den fremtidige målrettede regulering.

Aftale om Fødevare- og landbrugspakken*

*Kvælstofreduktionen, der i aftalen er angivet til 3.800 tons, er senere konsolideret til 3.500 tons.

 

MENU