Gå til hovedindholdet
Pleje af græs- og naturarealer

Velkommen til plejegræs.dk. Her på siden kan du læse om, hvad du som tilsagnshaver er forpligtet til, få en masse gode råd om pleje af dine arealer, finde ud af hvad du skal gøre, hvis dit areal fx bliver for vådt, søge dispensation, eller slet og ret bare finde ud af, om pleje af græs- og naturarealer er noget for dig.

Formålet med ordningen er at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Dette gøres ved at sikre, at visse prioriterede arealer bliver drevet med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig afgræsning eller slæt.

Hvis du vil vide, hvordan du ansøger, kan du finde en brugerguide her.

I menuen til venstre, eller i knapperne herunder kan du læse mere om de forskellige emner.

Nyheder

Nyheder

Her kan du læse både de seneste og de ældre nyheder.

Er plejegræs noget for mig?

Er plejegræs noget for mig?

Hvis du ikke har et tilsagn til plejegræs, så klik her. Her finder du ud af alt det du bør vide som potentiel ansøger af ordningen.

Sådan plejer du dine arealer

Sådan plejer du dine arealer

Har du allerede tilsagn til plejegræs, men er du ikke helt sikker på, hvordan dit areal skal plejes? Så læs mere her, hvor du får gode råd til det, der foregår i marken.

Tag på kursus

Tag på kursus

Landbrugsstyrelsen udbyder en række kurser i naturpleje. Kurserne afholdes af SEGES. Læs mere og kom til tilmeldingssiden her.

Dispensation

Dispensation

Har du brug for at søge dispensation, eller vil du undersøge dine muligheder for dette? Så læs mere her.

Hvad må jeg ikke?

Hvad må jeg ikke?

Hvad er det nu jeg ikke må på mit areal med plejegræs? Find ud af det her, og husk, at der i flere tilfælde vil kunne søges en dispensation.

Hvis dine arealer ændrer karakter

Hvis mit areal ændrer karakter

Mit areal med plejegræs ændrer karakter - fx bliver det permanent oversvømmet, eller også springer det i skov. Læs hvad du skal gøre her.

Bag computeren

Bag computeren

Hvordan er det nu med indtegning, afgrødekode, eller grundbetaling på arealer med plejegræs? Her kan du læse mere om alt det, der foregår bag computeren.

Frister

Frister

Hvornår er det nu mine dyr skal gå på arealet, og hvornår skal jeg tage slæt? Du kan læse mere om de forskellige frister her.

Mere om naturpleje

Mere om naturpleje

Vil du vide endnu mere om naturpleje? Så skal du klikke her, hvor du finder links til andre hjemmesider, hvor naturpleje er i fokus.

MENU