Gå til hovedindholdet

HNV-kortet (High Nature Value)

HNV-kortet bruges til at prioritere ansøgninger på ordningen Pleje af græs- og naturarealer. Med HNV-kortet kan vi sørge for at tilskud til pleje gives til de mest naturholdige arealer. Arealer, der i forvejen rummer flere naturværdier, giver større afkast af plejen i form af højere biodiversitet.

HNV-kortet vægter naturværdien af et areal ud fra 14 parametre, der spænder fra landskabsforhold og driftspraksis til forekomst af særlige arter. Et areal kan have en HNV-værdi på op til 13. Den aktuelle værdi vises på HNV-kortet, der er tilgængeligt for alle. Ved hjælp af en farveskala kan du se et areals aktuelle naturværdi (se eksempel herunder).

Illustration af areal med og uden HNV kortet slået til.
Illustration af areal med og uden HNV kortet slået til. Det meste af arealet har en HNV på 9 (mørk gul), hvilket indikerer, at der er en høj naturværdi på arealet.

I nedenstående fakta-ark kan du læse mere om, hvordan vi prioriterer med HNV-kortet. Du kan også læse, hvordan du har mulighed for at påvirke HNV-værdien på dit areal. 

Se Faktaark om HNV-kort

Du kan læse mere om, hvordan vi bruger HNV-kortet til ordningen Pleje af græs- og naturarealer, hvordan kortet er konstrueret og hvordan HNV bruges i europæisk sammenhæng nedenfor. 

Mit HNV

Vil du se HNV for dine egne marker?
Er du blevet interesseret i at se, hvordan HNV er på dit areal? Så kan du finde det i Danmarks Miljøportal. Her kan du også se, hvilke parametre, der har givet anledning til din HNV:

Link til HNV kortet på Danmarks Miljøportal

Se Guide til hvordan du bruger HNV-kortet på Danmarks Miljøportal

Hvordan fastlægges HNV for dit areal?
14 parametre for landskab, driftspraksis og forekomst af arter ligger til grund for et areals HNV-værdi. Århus Universitet, DCE har lavet en grundig beskrivelse af, hver parameter: 

Læs en beskrivelse af de 14 HNV-parametre, april 2016

Vil du vide mere om HNV og ordningen Pleje af græs- og naturarealer?
I vejledningen for tilskudsordningen Pleje af græs- og naturarealer, kan du læse om, hvordan du finder HNV-kortet i IMK i Fællesskemaet og hvilken værdi din mark kan få:

Link til tilskudsordningen Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 66 og 67)

Fakta om HNV i Danmark

HNV-kortet er resultatet af et udviklingsprojekt, der er igangsat og betalt af Landbrugsstyrelsen og gennemført af Aarhus Universitet, DCE i 2012 - 2014. Kortet bliver opdateret én gang årligt.

Læs mere om, hvorfor vi har indført HNV-kortet i Landbrugsstyrelsen:

Baggrund for at indføre HNV-kortet

EU har lavet et faktaark om, hvordan vi bruger HNV i Danmark. Det kan du læse her:

Faktaark om Danmarks brug af HNV,  oktober 2016

Fordeling af HNV i Danmark
Du kan søge om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, til arealer uden for de særlige udpegninger i Natura 2000, hvis marken har en HNV-værdi på 5 eller derover. Der findes landsdækkende 288.000 hektar med en HNV-værdi på 5 og derover. 

Se opgørelse over fordelingen af HNV-værdier i 2016

HNV i europæisk perspektiv

Flere af medlemslandene i EU, heriblandt Tyskland, Skotland og Rumænien, bruger HNV til at prioritere plejetilskud på ekstensive landbrugsarealer.

Læs mere om HNV i europæisk perspektiv herunder: 

Opslagsværk om ”High Nature Value”-landbrug. I opslagsværket gennemgår forfatterne blandt andet erfaringer og perspektiver fra 35 europæiske lande:

Link til bogen High Nature Value Farming in Europe, EFNCP

Hvis du er interesseret i, hvilke typer af initiativer, der er igangsat i EU-landene, og hvilken lovgivning, tilskudsmuligheder og udfordringer EU har stået overfor, kan du læse denne rapport fra Institute for European Environmental Policy fra marts 2014:

Læs rapporten "High Nature Value farming throughout EU-27 and its financial support under the CAP, marts 2014"

I linket nedenfor kan du læse EU-Kommissionens guide om HNV til Landdistriktsprogrammet 2007-2013. Vejledningen er fra 2009:

Læs EU-Kommissionens guide om HNV til Landdistriktsprogrammet 2007-2013, udgivet 2009 (eng)

Vil du vide mere om naturbeskyttelse og ekstensiv dyrehold, kan du finde yderligere inspiration her:

Link til EFNCP, European Forum on Nature Conservation and Pastoralism

MENU