Gå til hovedindholdet

Genopdyrkningsret

Ved at forhåndsanmelde et areal som halvkultur eller udyrket areal får du ret til at genopdyrke arealet. Dette gælder uanset om arealet i mellemtiden måtte komme til at opfylde kriterierne for beskyttelse efter § 3 i lov om naturbeskyttelse.

Efter 1. juli 2017 er der ikke længere nogen tidsgrænsning på retten til genopdyrkning.

Du kan finde ansøgningsblanketten her

Vær opmærksom på rydningspligten

Arealerne behøver ikke ligge hen som udyrket eller halvkultur på det tidspunkt, hvor du anmelder. Anmeldelsen tilkendegiver din intention om en fremtidig driftsform.

Du kan læse mere om reglerne under "Vejledning og lovgrundlag"

Du skal være opmærksom på, at der er rydningspligt på arealer anmeldt med  genopdyrkningsret. 

Læs mere om rydningspligt

Vejledning og lovgrundlag

Vejledning

Du kan finde mere information om genopdyrkningsret i Landbrugsstyrelsens.  Vejledning til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Lovgrundlag

Hvis du vil vide mere om lovgrundlaget for kontrol med genopdyrkningsret, så kan du finde dette på siderne med lovstof.

Se lovgrundlaget for kontrol med genopdyrkningsretten

Genopdyrkningsretten har sit ophæng i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 958 af 10. juli 2017.

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret.

MENU