Gå til hovedindholdet

Etablering af anden natur

Etablering af anden natur uden rydningspligt betyder, at du varigt kan ændre anvendelse af et areal fra at være til jordbrugsmæssige formål til i stedet at være natur fritaget for rydningspligten.

Det kunne for eksempel være en blanding af buske og træer eller krat og lignende. Det beplantede areal skal være på mere end 0,5 ha.

Du kan læse mere om reglerne her

Du skal forud for etableringen indsende en anmeldelse til din kommune.

Du kan få anmeldelsesskemaet hos din kommune eller her

Vejledning og lovgrundlag

Vejledning

Du kan finde mere information om etablering af anden natur uden rydningspligt i Landbrugsstyrelsens ”Vejledning til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur”

Lovgrundlag

Se lovgrundlaget for etablering af anden natur

Reglerne om etablering af anden natur uden rydningspligt finder du i bekendtgørelse nr. 1236 af 24. nov. 2017 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur – også kaldet jordressourcebekendtgørelsen

Jordressourcebekendtgørelsen er udstedt i medfør af lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 958 af 10. juli 2017.

MENU