Gå til hovedindholdet

Nedsættelse af støtte

Miljø- og Fødevareministeriet administrerer støtten på baggrund af kontrolresultaterne. Her kan du læse om, hvad der sker, hvis du har overtrådt et eller flere krav.

Vurdering af støttenedsættelse på baggrund af kontrol

Center for Kontrol vurderer, hvor meget din støtte skal sættes ned, hvis du har overtrådt et eller flere krav.

Vi vurderer overtrædelser af krydsoverensstemmelseskrav enkeltvis ud fra følgende kriterier:

 • Alvor
 • Omfang
 • Varighed
 • Gentagelse af manglende overholdelse
 • Om der rettes op på mindre overtrædelser inden 6 måneder fra kontroldatoen

Derudover skelner vi mellem, om overtrædelsen er sket:

 • Uagtsomt
 • Forsætligt
 • Ved et force majeure tilfælde

På grundlag af indberetningen vurderer Center for Kontrol, hvor meget din støtte skal sættes ned. Nedsættelsen afhænger af, hvor mange krav du har overtrådt, og hvordan overtrædelsen bedømmes ud fra punkterne overfor.

Bemærk, nedsættelse af støtten beregnes pr. CVR/CPR-nummer.

Størrelsen af støttenedsættelsen

Støtten nedsættes som følger:

 • Ved mindre betydelige overtrædelser får du en advarsel, som er gyldig i tre kalenderår, inklusiv året, hvor den mindre betydelige overtrædelse er konstateret. Det vil sige, at hvis du inden for de tre kalenderår får besøg igen og ikke har afhjulpet den mindre betydelige overtrædelse, vil din støtte blive sat ned med 1 %. Nedsættelsen vil være 1 % af den støtte, du modtog i det år, hvor kontrollen førte til advarslen. 
 • Med 1 % hvis vurderingen som helhed giver resultatet "mindre betydning".
 • Med 3 % hvis vurderingen som helhed giver resultatet "væsentlig betydning".
 • Med  5 % hvis vurderingen som helhed giver resultatet "meget stor betydning", eller hvis flere krav er overtrådt.
 • Med op til 15 % hvis overtrædelsen gentages uagtsomt.
 • Med 20 % hvis overtrædelsen er sket bevidst og det er første gang.

Støtteophør

I tilfælde af gentagne og grove overtrædelser af reglerne risikerer du, at støtten bortfalder helt.

MENU